Sprawdź z jakich świadczeń dla dzieci możesz skorzystać w NYC za darmo!

Sprawdź z jakich świadczeń dla dzieci możesz skorzystać w NYC za darmo!

 

Kilka sposobów, jak starać się o pieniądze, które możemy dostać na potrzeby naszych dzieci:

1.Supplemental Seciurity Income (SSI) czyli zasiłki Uzupełniające

Zasiłek mogą dostać dzieci niepełnosprawne lub niewidome, których rodzice mają niskie dochody lub niewielki majątek. Dochodem są otrzymywane pieniądze, takie jak wynagrodzenia, świadczenia z ubezpieczeń społecznych i emerytury.  Wysokość dochodów miesięcznych, przy których można otrzymywać zasiłek SSI, zależy częściowo od miejsca zamieszkania. 

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć pewne dokumenty.  Pracownicy Urzędu Ubezpieczeń Społecznych pomogą w zdobyciu niezbędnych dokumentów.

Ubiegając się o zasiłek dobrze zaczerpnąć informacji na stronie www.socialsecurity.gov.

2. Programy Head Start  

Programy  te zapewniają opiekę i usługi edukacyjne dla małych dzieci, przygotowując  je do nauki w szkole.  Dodatkowe informacje na temat tych programów uzyskać można pod numerem U.S. Department of Health and Human Services .

Wiele stanów oferuje pomoc finansową rodzicom o niskich dochodach, którzy pracują lub uczestniczą w szkoleniach zawodowych lub programach edukacyjnych.

3. Pomoc żywnościowa:

WIC – Special Supplemental Food Program for Woman, Infants, and Children (Specjalny Program dla Kobiet, Noworodków i Dzieci). Status imigracyjny matki nie ma tutaj znaczenia. Program oferuje pomoc żywnościową i obejmuje kobiety będące w ciąży i ich dzieci do piątego roku życia.

Jednym z popularnych programów jest Food Stamps Program (kupony na zakup żywności). Jest to program zaopatrujący rodziny lub osoby indywidualne w kupony na zakup żywności.

4. TANF – Temporary Assistance for Needy Families – Tymczasowa Pomoc dla Rodzin Potrzebujących. Ten program administrowany jest przez Stanowy Departament Usług dla Ludności i przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi, które przejściowo potrzebują pomocy finansowej. Korzystanie z pomocy medycznej umożliwia karta “Medi Plan”, która wykorzystywana jest przy płaceniu rachunków medycznych.

Do udziału w pomocy TANF kwalifikują się obywatele i rezydenci o niskich dochodach zamieszkujący w Stanach Zjednoczonych. W przypadku imigrantów nie posiadających stałego pobytu, których dzieci są obywatelami Stanów Zjednoczonych, pomoc TANF przyznawana jest jedynie dzieciom.

5. Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) – Program Pomocy w Opłatach za Energię Elektryczną i Ogrzewanie. Ten program oferuje fundusze na opłacanie rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc taka ma charakter przejściowy. Do zakwalifikowania nie jest wymagany status obywatela U.S.A. lub rezydenta.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *