Dostęp do broni. BBN widzi zasadność inicjatyw, ale ich ocena należy do MSWiA

Reklama - Advertisement

BBN informuje:

W związku z artykułem, który ukazał się 30 listopada 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”, zatytułowanym „Ułatwić dostęp do broni. BBN na tak”, niezbędne jest doprecyzowanie stanowiska Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W opinii BBN uzasadniona jest dyskusja nad rozwiązaniami mającymi na celu rozwijanie standardów demokratycznego państwa prawa dotyczących dostępu obywateli do broni palnej. Uwzględnione powinny być przy tym stanowiska i oczekiwania zainteresowanych grup obywateli, ale przede wszystkim interesy państwa związane z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

BBN widząc zasadność inicjatyw obywatelskich dotyczących dostępu do broni podkreśla jednocześnie, że ocena poszczególnych rozwiązań należy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W chwili obecnej nieuprawnione jest stwierdzenie, że BBN popiera jakiekolwiek konkretne rozwiązania w tym zakresie.

Źródło: Komunikat BBN http://www.kurier.pap.pl

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here