Od maja do czerwca o prawie 1,5 mld zł wzrosła wartość kredytów konsumpcyjnych w Polsce

Od maja do czerwca o prawie 1,5 mld zł wzrosła wartość kredytów konsumpcyjnych w Polsce

Z informacji NBP wynika, że od maja do czerwca wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych wzrosła o prawie 1,5 mld zł.

Wartość kredytów konsumpcyjnych w walutach wzrosła w ciągu miesiąca o 97,2 mln zł i wyniosła ponad 6,5 mld zł. Wyraźnie zwiększyła się od maja do czerwca wartość kredytów konsumpcyjnych – o prawie 1,4 mld zł – osiągając w sumie wartość ponad 152,8 mld zł.

NBP odnotował w swoim raporcie po II kwartale 2016 roku, że od końca 2015 roku banki zaczynają łagodzić – jednak nieznacznie – swoją politykę kredytową kierowaną na cele konsumpcyjne.

Przypomnijmy przy okazji, że kredyt konsumpcyjny jest udzielany na cele prywatne, tj. nie związane z działalnością gospodarczą i zawodową. Spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem. Zabezpieczenie kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez zaciągającego kredyt.

Głównym motywem zaciągania tego typu zobowiązań nie jest tzw. życiowa konieczność, lecz chęć szybkiego pozyskania środków na opłacenie zakupów – przeważnie na potrzeby gospodarstwa domowego – lub bieżących wydatków osobistych.

Można wyróżnić – między innymi – następujące rodzaje kredytu udzielanego na cele konsumpcyjne:

Kredyt gotówkowy jak sama nazwa wskazuje jest wypłacany w gotówce. Może być udzielony na dowolny cel. Jest to najczęściej udzielany kredyt, możliwy do zaciągnięcia w bankach również on-line.

Kredyt konsolidacyjny jest zwykle wyjściem z sytuacji, kiedy klient banku ma kilka kredytów i nie radzi sobie z ich spłatą. Konsolidacja oznacza spłatę jednej zsumowanej raty. Jest ona niższa, ale na ogół łączy się to z wydłużeniem okresu spłaty i tym samym poniesieniem większych całkowitych kosztów niż gdyby spłacać każdy kredyt z osobna.

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) zwany często debetem. Na mocy umowy bank umożliwia konsumentowi dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej stan środków na koncie w każdym dowolnym czasie do wysokości przyznanego limitu.

Kredyt odnawialny podobny do kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Polega na tym, że odnawia się on za każdym razem gdy nastąpi spłata. Z kredytu można korzystać do wysokości kwoty ustalonej przez bank. Znanym kredytem odnawialnym jest kredyt na karcie kredytowej.

Źródło: http://kurier.pap.pl

About The Author

Related posts