Początek działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży

Reklama - Advertisement

W dniu 21 czerwca 2019 roku w Sali Balowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyło się po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli młodzieży polonijnej z przedstawicielami czołowych organizacji polonijnych, a zarazem oficjalne zapoczątkowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była młodzież polonijna działająca
 w strukturach Stowarzyszenia. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem było nawiązanie obopólnej współpracy w sferze podejmowania wszelkich działań społecznych promujących młodzież polonijną. W gronie zaproszonych gości obecni byli m. in. Pan dr Kamil Henne — zastępca Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Pan Darek Barcikowski — Wielki Marszałek Parady Pułaskiego a zarazem Konsul honorowy RP, Jego Ekscelencja — Ks. Biskup Witold Mroziewski, Pani dr Dorota Andraka — Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Pani Maria Paździor-Marchwiński — Prezes Terenowy CPSD na New Jersey i Pensylwanię, a także Pani Monika Adamski — redaktor naczelna Radio RAMPA, największego polonijnego radia w Stanach Zjednoczonych.

Podczas spotkania omówiono metody aktywizacji młodzieży polonijnej w Stanach Zjednoczonych oraz możliwości współpracy w tym zakresie pomiędzy organizacjami polonijnymi. Tym samym wspólnie nakreślono właściwy kierunek działania Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ponadto przedstawiciele organizacji polonijnych zadeklarowali wspieranie Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży zarówno w wymiarze finansowym, jak i reklamowym.

Podczas dyskusji zidentyfikowano nowe możliwości rozwijania swoich talentów 
 i osobistego potencjału przez młodzież. Omówiono także metody aktywizacji młodzieży polonijnej oraz potencjalnych szans zwiększenia jej zaangażowania i zainteresowania tzw. sprawami polskimi w ramach działania organizacji polonijnych, szczególnie po ukończeniu polskiej szkoły dokształcającej. Wszyscy byli zgodni co do faktu, iż młodzież polonijna powinna być ponad wszelkimi politycznymi podziałami i powinna kontynuować swoją pracę z determinacją.

Na zakończenie spotkania złożone zostało podziękowanie na ręce Konsula Generalnego za pośrednictwem Pana Dr Kamila Henne dla całego zespołu i pracowników Konsulatu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się  do pomocy w zorganizowaniu spotkania. Podziękowanie złożył Jakub Staniewski — prezes i zarazem założyciel Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, podkreślając, iż organizacja jest otwarta na wszelkie rady, uwagi i działania, które mogą pomóc w realizowaniu zamierzeń Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży powstało jako odpowiedź na potrzebę utworzenia organizacji jednoczącej młodzież polonijną z całego świata. Zajmuje się wspieraniem młodzieży w realizowaniu ich inicjatyw, współpracowaniem z organizacjami polonijnymi w celu identyfikowania nowych możliwości rozwijania swoich talentów dla młodzieży, pozyskiwaniem informacji dotyczących stypendiów oraz wsparcia finansowego w zakresie opłacania studiów lub innych przedsięwzięć, oraz wspieraniem młodzieży w angażowaniu się w działalności związane z Polską i polskością. Pomysłodawcą organizacji jest wieloletni działacz polonijny, Jakub J. Staniewski.

/zdjęcia i tekst: informacja prasowa Polish Youth Association/

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here