Polki boją się terrorystów bardziej niż mężczyźni

Advertisement

49 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi; 68 proc. ankietowanych dobrze ocenia zabezpieczenie antyterrorystyczne szczytu NATO, a 67 proc. – Światowych Dni Młodzieży – wynika z sondażu TNS Polska.

49 proc. badanych uważa, że w Polsce istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi, przy czym 6 proc. badanych wyraża taki pogląd zdecydowanie, a ponad dwie piąte respondentów (43 proc.) – mniej pewnie. 10 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. W raporcie z sondażu napisano, że poczucie osobistego zagrożenia Polaków atakami terrorystycznymi czy działalnością przestępczą znajduje się obecnie na porównywalnym poziomie co w ubiegłym roku, a jednocześnie jest ono na nieco niższym poziomie niż w latach 1995-2002.

W większości zagrożenie Polski dostrzegają osoby, które osobiście czują się zagrożone zamachem terrorystycznym (85 proc.). Natomiast zainteresowanie polityką (56 proc.) oraz zamieszkanie w małych miastach do 20 tys. (54 proc.) sprzyja poglądowi, że w Polsce nie istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi. TNS odnotował, że poglądy prawicowe sprzyjają opinii o zagrożeniu Polski zamachami terrorystycznymi (61 proc.).

Mężczyźni (46 proc.), częściej niż kobiety (38 proc.), są zdania, że Polska nie jest zagrożona tego typu atakami.

Z badania wynika, że 27 proc. respondentów obawia się, iż osobiście stanie się przypadkową ofiarą zamachu terrorystycznego czy porachunku przestępców. Autorzy sondażu stwierdzili, że 73 proc. badanych jest poinformowana o lipcowym szczycie NATO w Warszawie, a 76 proc. wie o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. O planowanym w stolicy Szczycie NATO najczęściej słyszeli respondenci zainteresowani polityką (84 proc.) oraz badani z wykształceniem wyższym (81 proc.). Częściej niż pozostali o Światowych Dniach Młodzieży wiedzieli badani z wykształceniem średnim i pomaturalnym (80 proc.) oraz respondenci deklarujący nieregularne praktyki religijne (79 proc.).

68 proc. pozytywnie oceniło zabezpieczenie planowanego szczytu przed ewentualnymi zagrożeniami terrorystycznymi, przy czym 18 proc. badanych uznało je za bardzo dobre, a 50 proc. zabezpieczenie imprezy uznało za “raczej dobre”. Co dziesiąty pytany jest zdania, że Szczyt NATO nie będzie dobrze zabezpieczony, a 1 proc. sądzi, że będzie bardzo źle zabezpieczony. 22 proc. badanych nie wyraża jednoznacznej opinii na ten temat.

 

Źródło: http://kurier.pap.pl

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here