Rada Miasta ogłasza Polski Dzień Niepodległości w Nowym Jorku

Rada Miasta ogłasza Polski Dzień Niepodległości w Nowym Jorku
Photo Credit To Robert Holden Twitter/ Robert Holden z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku Maciejem Golubiewskim w Urzędzie Miasta NYC

31 października, rada miasta Nowy Jork podjęła decyzję o ustanowieniu 11 listopada, Dniem Polskiej Niepodległości w Nowym Jorku, aby uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. 

Dodatkowo, rada miasta Nowy Jork pozytywnie rozpatrzyła jeszcze dwie rezolucje oddające cześć zasłużonym Polakom w Ameryce.

Dzień 11 października ustanowiono Dniem Kazimierza Pułaskiego, na cześć bohatera Polski i Ameryki, który walczył w amerykańskiej wojnie o niepodległość, w trakcie której zginął. 11 października, 1779 roku.

Dzień 15 października ustanowiono Dniem Tadeusza Kościuszki, który również walczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a także, był inżynierem armii amerykańskiej, a w swoim testamencie, zapisał wartość swojego dobytku, na rzecz zniesienia i wyedukowania niewolników. Zmarł 15 października 1817 roku. 

Wszystkie trzy rezolucje, zostały wprowadzone z inicjatywy radnego miasta Roberta Holdena, który reprezentuje mieszkańców dystryktu 30 dzielnicy Queens. Jak powiedział polityk, “większość swojego dzieciństwa spędziłem w otoczeniu Amerykanów polskiego pochodzenia, a wielu z nich do dzisiaj pozostaje ze mną w bliskim kontakcie. Ważne abyśmy doceniali bezinteresowny wkład Polaków w dziejach historii i dziękuje moim kolegom radnym za poparcie tych rezolucji.”

Przegłosowane rezolucje są pierwszymi jakie po swoim wyborze na radnego zaproponował w radzie miasta Robert Holden. Dystrykt 30, który reprezentuje, zamieszkuje wielu Polaków. Sam radny chodził do polskiej szkoły, a także zatrudnia Polaków.

 

 

About The Author

Related posts