Być kobietą w Europie: mieć wyższe wykształcenie i gorsze wynagrodzenie

business woman working on computer at modern office
Reklama - Advertisement

Strona Główna – Kurier PAP

Kobiety muszą przepracować w ciągu roku prawie dwa miesiące więcej, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn.

Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w krajach UE wynosi 63 proc., wśród mężczyzn – 75 proc. Kobiety stanowią 80 proc. zatrudnionych w obszarze służby zdrowia i opieki społecznej. Sektory, w których większość stanowią kobiety, oferują niższe wynagrodzenia niż sektory zdominowane przez mężczyzn.

Kobiety stanowią tylko jedną trzecią naukowców i inżynierów w całej Europie. Z danych wynika, że nawet w sektorach zdominowanych przez kobiety są one słabo reprezentowane na stanowiskach zarządczych, szczególnie na stanowiskach najwyższego szczebla. I tak na przykład wśród członków zarządów największych spółek giełdowych 21,2 proc. to kobiety.

Struktury pracujących kobiet i mężczyzn ogółem według wykształcenia są wyraźnie odmienne. Pracujące kobiety najczęściej posiadają wykształcenie wyższe (40,3% ogółu pracujących), a następnie średnie (31,6%). Wśród pracujących mężczyzn dominują posiadający wykształcenie średnie (33,5%) i zasadnicze zawodowe (32,6%)Do najbardziej sfeminizowanych sekcji gospodarki narodowej należą: opieka zdrowotna i pomoc społeczna i edukacja, w których kobiety stanowiły ok. 8 na 10 pracujących.

Źródło: http://www.kurier.pap.pl

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here