Co zawiera ubezpieczenie właściciela domu wynajmującego mieszkania (Landlord)?

Reklama - Advertisement

W Stanach Zjednoczonych około 500 osób rocznie zostaje właścicielami domów na wynajmy. Jeśli zdecydujesz się na wynajem swojego domu dla lokatorów będziesz doskonałym kandydatem na polisę dla wynajmujących domy (landlord).

Ten rodzaj polisy zwykle ma dwie różne części ubezpieczenia: budynek i odpowiedzialność cywilna. Obie części ubezpieczenia mają na celu chronić Ciebie, jako właściciela domu, od strat finansowych.

Budynek

Ta część ubezpieczenia w polisie pomaga pokryć starty fizyczne związane z wynajmem domu. Dotyczy to budynku jak i wyposażenia, które odpowiada za funkcjonowanie budynku. Zwykle ubezpieczenie obejmuje:

–          Budynek – ubezpieczenie chroni od ognia, uderzeń piorunów, wiatru, gradu i innych podobnych wydarzeń

–          Inne struktury wokół domu – ubezpieczenie chroni od strat w garażu, magazynku, wiacie czy ogrodzeniu

–          Rzeczy właściciela domu używane do serwisowania wynajmowanego domu – na przykład kosiarka czy maszyna do odśnieżania (rower czy DVD odtwarzacz nie będą podlegały temu ubezpieczeniu)

Elementy ubezpieczenia wymienione powyżej podlegają limitom i każdy właściciel ma swój udział w zgłaszaniu strat (deductibles). Jeśli zgłoszona jest strata, właściciel domu ma określoną sumę, którą musi zapłacić, a resztę za poniesione straty wypłaci ubezpieczenie. Każdy właściciel domu może wybrać wysokość swego udziału w zgłaszaniu straty.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna w polisie właściciela domu pokrywa straty poniesione przez osobę znajdująca się na posesji właściciela domu. Jeśli osoba dozna uszczerbku na zdrowiu lub życiu z powodu zaniedbań właściciela domu to sąd może orzec odszkodowanie, a firma ubezpieczeniowa wypłaci kwotę w limitach policy właściciela domu.

Dodatkowe elementy ubezpieczenia

Czasami warto dodać dodatkowe elementy do polisy właściciela domu

–          Wandalizm i włamanie. Ubezpieczenie pokryje straty wynikające z wandalizmu, bądź włamania/kradzieży (np. urządzenia kuchenne).

–          Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania na czas remontu. Dodatkowa ochrona na czas remontu do momentu wprowadzenia się nowego lokatora

–          Ubezpieczenie na wypadek zmian w regulacjach elektrycznych lub innych. Jeśli po pożarze właściciel domu musi naprawić np. instalacje elektryczną,  to czasami musi podwyższyć jej standard, aby spełniała nowe zasady bezpieczeństwa, co może być znacznie droższe.

–          Polisa personalna parasol (umbrella). Taka polisa daje właścicielowi domu dodatkowa ochronę na odpowiedzialność cywilna (nawet do 5 000 000 USD).

Polisa dla właściciela domu nie obejmuje :

–          Standardowa obsługa i zabezpieczenie urządzeń w wynajętym domu (piec, zmywarka, lodówka, etc)

–          Jeśli właściciel domu mieszka w budynku i jego część wynajmuje, to dany dom nie kwalifikuje się na polisę dla właściciela domu wynajmującego

–          Polisa nie chroni rzeczy osób wynajmujących mieszkania. Każdy wynajmujący mieszkanie musi wykupić własną polisę dla wynajmujących mieszkania (renters). 

Więcej pytań? Dzwoń do Allstate Matthew Mullen na Greenpoincie – obsługa po polsku – (718) 389-5533 – 661 Manhattan Ave, Brooklyn NY 11222

 

Coverage subject to terms, conditions, and availability. Policy issuance is subject to qualifications. Allstate Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Property and Casualty Insurance Company, Northbrook, IL. © 2016 Allstate Insurance Company, Northbrook, IL.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here