Czasami wystarczy nie przeszkadzać – o twórczości z prof. Edwardem Nęcką, rektorem WSE w Krakowie

Reklama - Advertisement

Profesor Edward Nęcka, rektor Wyżej Szkoły Europejskiej im. Tischnera w Krakowie, udzielił wywiadu dla Radia RAMPA na temat tego, jak rozróżniać twórczość od kreatywności, co badania naukowe mówią o odziedziczalności tej cechy, jak pracować nad rozwijaniem twórczego potencjału i co sprzyja tworzeniu twórczego klimatu.

Profesor dr hab. Edward Nęcka – psycholog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu SWPS, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół różnic indywidualnych w zakresie procesów poznawczych, inteligencji człowieka, twórczości i wybitnych uzdolnień. Zajmuje się również badaniem technik rozwiązywania problemów i twórczego myślenia. Autor licznych prac badawczych poświęconych twórczości, inteligencji i samokontroli. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. nagrody im. Władysława Witwickiego, przyznanej przez Wydział I Nauk Społecznych PAN za książkę pt.: „Pobudzenie intelektu: Zarys formalnej teorii inteligencji” oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Inteligencja i procesy poznawcze” i za rozprawę habilitacyjną pt. „Proces twórczy i jego ograniczenia”.

Doświadczenie naukowe i zawodowe zdobywał także podczas stypendiów i staży zagranicznych w Yale University.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z prof. dr. hab. Edwardem Nęcką.

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here