Jakie warunki należy spełniać aby pracować w Homeland Security

Reklama - Advertisement

Security cameraWszystkie cywilizowane kraje na świecie dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli i ochronę majątku narodowego. W ciągu ostatniej dekady, w świetle obaw dotyczących bezpieczeństwa, rządy podejmowały zdecydowane decyzje namierzone na zachowanie pokoju. Działania te oparte były na zwiększeniu ilości organów bezpieczeństwa, a także środków o charakterze odstraszającym, wszystko z wykorzystaniem zasobów ludzkich i materialnych. Te działania miały na celu zmniejszenie ilości przejawów przemocy, przestępczości, czy terroryzmu skierowanych wobec ludzi i infrastruktury.

To co wydarzyło się 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, spowodowało, że organy ścigania i prywatne sektory bezpieczeństwa zdecydowały się na zwiększenie swojej widoczności, a także wykorzystanie zasobów ludzi i technologii w celu poprawy kwestii bezpieczeństwa. Działania te zostały zrealizowane, czym owocuje teraz tak zwane bezpieczne środowisko.

Na czele wyżej wymienionych działań stoją przedstawiciele organów władzy i prywatnych sektorów bezpieczeństwa, które zapewniają dla społeczeństwa nieocenione usługi, nakierowane na ochronę przed przestepczością i aktami terroryzmu w imię pokoju na świecie.

Syber attack

Podczas gdy rząd amerykański kontynuuje profesjonalne szkolenie personelu w agencjach takich jak amerykański departament bezpieczeństwa wewnętrznego, lokalne i stanowe ośrodki są zobowiązane do zaintensyfikowania ochrony i środków bezpieczeństwa w obrębie społeczności lokalnej, czy stanowej, aby nie zaprzestawać w walce z aktami przestępczości i terroryzmu.

Choć rząd amerykański rozwinął misję i zadania sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, w ciągu ostatnich lat w imponującym tempie rozwinęły się prywatne sektory bezpieczeństwa. W istocie, od roku 2010 do roku 2013, prywatny sektor bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych był numerem jeden jeżeli chodzi o ilość stworzonych miejsc pracy. Ponadto, w dodatku do federalnych, stanowych i lokalnych organów bezpieczeństwa w Nowym Jorku i okolicach, ASIS International podaje, że w samym Nowym Jorku znajduje się prawie 400 prywatnych firm ochroniarskich, które zatrudniają tysiące wytrenowanych pracowników całej metropolii.Security concept

Odpowiadając na to wyzwanie, Long Island Business Institute w 2012 roku stworzył dwuletni program Homeland Security and Security Management Associates of Occupational Studies (AOS). Po ukończeniu programu studenci są gotowi na podjęcie pracy w sektorze bezpieczeństwa, na poziomie federalnym jak i prywatnym.

Misją programu jest wyedukowanie w czterech głównych filarach: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Zarządzania Kryzysowe, Prywatny Sektor Bezpieczeństwa i Technologii, Bezpieczeństwo w Sieci. Poprzez innowacyjną strategię nauczania, studenci mogą od razu uzyskać zatrudnienie w roli np. Ratownika pierwszej pomocy, prywatnych lub publicznych rolach zarządzania kryzysowego, mogą też poszerzyć swoje horyzonty poprzez wyspecjalizowanie się w jednym z wymienionych kierunków lub kontynuowanie wyższej edukacji, aby wspinać się po szczeblach kariery, w wybranej przez siebie dyscyplinie.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno w USA jak i na całym świecie, istnieje zapotrzebowanie na wyszkolonych, a nawet posiadających wyższą edukację profesjonalistów.

Więc ostateczne pytanie brzmi: kto jest najlepszy do pracy w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego i o co należy wziąć pod uwagę przed podjęciem kariery w tym sektorze?

Kandydaci powinni rozpatrzyć następujące kwestie:

 • kandydat powinien posiadać pragnienie niesienia pomocy innym,
 • kandydat powinien być dyspozycyjny i dostosowywać się do zmiennych sytuacji, wydarzeń i grafików,
 • kandydat powinien mieć czysty rekord – brak aresztów,
 • kandydat powinien mieć zainteresowanie w ciągłym pogłębianiu swojej wiedzy i polepszaniu swoich kwalifikacji,
 • kandydat powinien mieć pragnienie aby służyć czemuś więcej niż sobie,
 • kandydat powinien mieć chęć wprowadzenia zmiany w swoim środowisku,
 • istnieją ramy wiekowe dla pracowników sektora prawnego, ale nie ma ograniczeń wieku dla funkcji w sektorze prywatnym,
 • kandydat musi być obywatelem USA lub stałym rezydentem USA.

Podsumowując: aby umożliwić wyszkolenie tych, którzy mają marzenie pracować w sektorze bezpieczeństwa, Long Island Business Institute pracuje z najlepszymi profesjonalistami w fachu, którzy jako profesorowie, służą swoim doświadczeniem i ekspertyzą.

Program prowadzony jest przez Academic Board of Advisors, którzy realizują rygorystyczny program i plan zajęć, tak aby program Homeland Security and Security Management był najlepszy w swoim rodzaju.

Czekamy na Ciebie, abyś zaczął realizować plany o wymarzonej karierze w LIBI!

Paul J. Schmick

Executive Director

Homeland Security and Security Management Department

Long Island Business Institute

 

—–

All civilized societies throughout the globe uphold the pledge to protect their people and national assets. In light of safety concerns globally over the past decade, national governments have acted swiftly to preserve peace by increasing law enforcement, security and deterrent measures which include both human and physical resources to mitigate threats of violence, crime or terrorism against a nations people and infrastructure.

In the U.S. the events on September 11, 2001, mobilized the U.S. law enforcement and private security industry to enhance visibility and provide human and technology resources to improve security concerns in the U.S. and have crafted what is now a “security state” environment.   At the forefront of this mobilization are the men and women of law enforcement and the private security industry that provide invaluable services to communities to shield against crime and terrorist acts in the name of peace.

While the U.S. government continues to staff trained professionals in agency’s like the U.S. Department of Homeland Security and all of its component agencies, state and local governments are also forced to intensify law enforcement and security presence within community’s to mitigate acts of crime and terrorism.  Though the U.S. government has committed to the homeland security mission, the private sector security market has also expanded far beyond projections could estimate a decade ago as private organizations and entities deploy security personnel as a deterrent against crime or terrorism.  In fact, from 2010 to 2013, the U.S. private security industry sector was number one in terms of jobs created in the U.S. economy.  Moreover, in addition to federal, state and local law enforcement in New York and surrounding suburbs, ASIS International cites NYC alone is the home to nearly 400 privately owned security firms who employ tens of thousands of trained personnel throughout the New York metropolitan area.

Due to the need for trained and educated professionals to fill the demands of the security and the law enforcement professions, academia has aggressively responded with a host of homeland security and security management academic programs to educate future leaders in industry.  For academia, the overall goal is to educate those who are seeking careers in law enforcement or private sector security which demands educated and trained professionals to fill critical roles nationally and within local communities.

Rising to this call, the Long Island Business Institute launched a two-year Homeland Security and Security Management Associates of Occupational Studies (AOS) program in 2012.  The program was crafted in response to industry’s quest for education professionals in the field of law enforcement and security.

The Mission…


“The Long Island Business Institute’s Homeland Security and Security Management Program educates students in four key disciplines to include: Homeland Security, Emergency Management, the Private Security Industry and Technology, and Cyber Security.  Through a forward looking education strategy students are groomed to either pursue direct employment upon graduation in a host of first responder, public or private sector security/emergency management roles, or can expand their horizons by pinpointing a specialty learned in one of the four key disciplines studied and pursue even higher education to pursue high-profile careers in their chosen discipline.”


There is no question both within the U.S. and globally the need exists for educated and dedicated professionals to fill vast roles in the law enforcement and security industry.  So the ultimate question to consider is; who is best suited to pursue a career in homeland security or the private security industry, and what should someone take into account before they commit to an education and career within these industries?  To consider…


Candidates should have a passion for the law enforcement/security industry and have a thirst to help others

 •    Flexibility and adaptability to schedules, situations and events
 •    No arrest record
 •    Interest in continuous learning and training
 •    Have a quest to serve something greater than self
 •    A quest to make a difference within the community
 •    Age limits applicable for law enforcement roles, but there is NO age limit for private sector security roles
 •    Be a Citizen or resident alien of the United States

In closing, to enable those who are interested in the field of law enforcement or the private security industry, the Long Island Business Institute’s academic faculty is staffed by industry professionals who have served across federal, state law enforcement and the private industry, and are renowned experts in their disciplines. Led by an Academic Board of Advisors who are tasked with steer program rigor and coursework to position the Homeland Security and Security Management program as a best-in-class program, the program “answers the call” to educate those seeking an exciting career in law enforcement or the private security industry.

The admissions team at the Long Island Business Institute looks forward to working with you to pursue your education and career goals.

 

All the best,

 

Paul J. Schmick

Executive Director

Homeland Security and Security Management Department

Long Island Business Institute

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here