Komunikat o Wyborach do Rady Dyrektorów i Walnym Zebraniu PSFCU

Reklama - Advertisement

KOMUNIKAT O DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM I PROCEDURACH WYBORCZYCH POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ*
DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU odbędzie się w sobotę, 18-go maja 2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004. Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów. Ponieważ kadencje trojga członków Rady Dyrektorów dobiegają końca, trzy miejsca będą dostępne. W związku z tym, trzech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie.

Nominacje do udziału w Wyborach do Rady Dyrektorów 2019 r. otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Marek Chrząszcz
 • Dr Paweł Maciąg
 • Paweł Maciąg
 • Krzysztof Matyszczyk
 • Mec. Mariusz J. Śniarowski
 • Małgorzata Wądołowski
 • Mec. Henry Walentowicz

Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty do głosowania do 13-go maja 2019 r., do godziny 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego.

Wybory 2019 odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne jest dostępne wyłącznie dla użytkowników Bankowości Internetowej PSFCU.
Szczegółowe instrukcje głosowania są zamieszczone poniżej:

GŁOSOWANIE DROGĄ POCZTOWĄ:

 1. Podpisz Kartę Weryfikacyjną. Twój głos będzie nieważny, jeżeli nie umieścisz swojego podpisu w wyznaczonym miejscu. 
 2. Zaznacz swój głos na Karcie do Głosowania, stawiając    lub w kratkach przy nazwiskach wybranych kandydatów. Nie wpisuj swojego nazwiska lub innych danych osobowych na Karcie do Głosowania. 
 3. Oddziel Kartę Weryfikacyjną od Karty do Głosowania.
 4. Złóż Kartę do Głosowania w połowie i zaklej przy pomocy taśmy lub kleju. Nie zszywaj. 
 5. Włóż Kartę Weryfikacyjną oraz zaklejoną Kartę do Głosowania do zamieszczonej koperty zwrotnej.
 6. Wyślij zwrotną kopertę pocztą.

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE:

Aby uzyskać dostęp do elektronicznej Karty do Głosowania, zaloguj się do Bankowości Internetowej PSFCU pod adresem www.NaszaUnia.com lub skorzystaj ze swojej aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here