Komunikat o Wyborach do Rady Dyrektorów i Walnym Zebraniu PSFCU

Komunikat o Wyborach do Rady Dyrektorów i Walnym Zebraniu PSFCU

KOMUNIKAT O DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM I PROCEDURACH WYBORCZYCH POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ*
DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU odbędzie się w sobotę, 18-go maja 2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004. Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów. Ponieważ kadencje trojga członków Rady Dyrektorów dobiegają końca, trzy miejsca będą dostępne. W związku z tym, trzech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie.

Nominacje do udziału w Wyborach do Rady Dyrektorów 2019 r. otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Marek Chrząszcz
 • Dr Paweł Maciąg
 • Paweł Maciąg
 • Krzysztof Matyszczyk
 • Mec. Mariusz J. Śniarowski
 • Małgorzata Wądołowski
 • Mec. Henry Walentowicz

Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty do głosowania do 13-go maja 2019 r., do godziny 23:59 czasu wschodnioamerykańskiego.

Wybory 2019 odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne jest dostępne wyłącznie dla użytkowników Bankowości Internetowej PSFCU.
Szczegółowe instrukcje głosowania są zamieszczone poniżej:

GŁOSOWANIE DROGĄ POCZTOWĄ:

 1. Podpisz Kartę Weryfikacyjną. Twój głos będzie nieważny, jeżeli nie umieścisz swojego podpisu w wyznaczonym miejscu. 
 2. Zaznacz swój głos na Karcie do Głosowania, stawiając    lub w kratkach przy nazwiskach wybranych kandydatów. Nie wpisuj swojego nazwiska lub innych danych osobowych na Karcie do Głosowania. 
 3. Oddziel Kartę Weryfikacyjną od Karty do Głosowania.
 4. Złóż Kartę do Głosowania w połowie i zaklej przy pomocy taśmy lub kleju. Nie zszywaj. 
 5. Włóż Kartę Weryfikacyjną oraz zaklejoną Kartę do Głosowania do zamieszczonej koperty zwrotnej.
 6. Wyślij zwrotną kopertę pocztą.

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE:

Aby uzyskać dostęp do elektronicznej Karty do Głosowania, zaloguj się do Bankowości Internetowej PSFCU pod adresem www.NaszaUnia.com lub skorzystaj ze swojej aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym.

About The Author

Related posts