Nowa szkoła, nowy kraj? Nauka wcale nie musi być straszna!

Reklama - Advertisement

Każda z nas staje przed najróżniejszymi wyzwaniami w swoim życiu – zarówno tymi zawodowymi jak i personalnymi.

Każdy z nas jest również konfrontowany z sytuacjami, które stawiają nas przed nieznanym i nie gwarantują nam żadanych rezultatów. Pomimo faktu, że jest to kwestia personalnego rozwoju, są sytuacje w których nasze wyzwania mogą zostać odpowiednio ukierunkowane.

Jak możesz to zrobić?

Poprzez znalezienie ludzi, którzy są zaznajomieni z Twoją sytuacją i dzięki temu są w stanie zapewnić Ci rozwiązania, z którymi Ty nie jesteś zaznajomiony.

Dlaczego uciekać od czegoś czego nie rozumiesz, jeżeli masz osobę, która chce Ci pomóc? Jest to szczególnie istotne, w przypadku Twojego wykształcenia.

Friendly conversation

Przyjazd do nowego kraju i konieczność nauki nowych języków jest już wystarczająco trudna… Ale co dzieje się jeżeli zdecydujesz się na rozpoczęcie nauki w szkole wyższej /college? Jak masz zamiar przygotować się do życia na pełnych obrotach w sferze edukacji wyższej, po ukończeniu programu ESL?

Wyzwań jest bez liku: możesz nie czuć się gotowy, możesz odczuwać, że masz braki, lub po prostu, że nie nadążasz za rówieśnikami. Jesteś tutaj aby sie uczyć i piąć do góry, najlepszym więc kierunkiem jaki możesz obrać jest, po pierwsze, nieustanne próbowanie, a po drugie, adresowanie wszelkich barier językowych, zanim zaczną sprawiać problem w Twojej edukacji.

W LIBI rozumiemy te przeciwności i dlatego pomagamy naszym studentom nie tylko do nich się przygotować, ale przede wszystkim je przezwyciężyć – a robimy to z sukcesem już od ponad 40 lat!

Wierzymy, że każdy student ma swoje własne problemy z językiem angielskim, bez względu na to, czy jest to interpunkcja, gramatyka czy po prostu interpretacja tekstu – dysponujemy narzędziami, które pomogą zidentyfikować Twoje trudności, a przede wszystkim, znaleźć sposoby na poradzenie sobie z nimi.

Naszą misją jest włączenie Twojej nauki do naszego programu poprzez asymilację i personalny kontakt z nauczycielami i instruktorami. Ważną rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to że nie jesteś sam. Osoba obok Ciebie może nie jest z Twojego kraju, ale na pewno dzieli wiele wyzwań, którym i Ty stawiasz czoła.

Najważniejszym elementem jest zidentyfikowanie, wyizolowanie i usunięcie przeszkód, które sprawiają, że masz kłopot. Znalezienie tych przeszkód zaczyna się z naszymi specjalistami w biurze przyjęć, a dokładnie podczas “pre-admissions testing and screening”, czyli procesie, w którym przypisujemy Cię do grupy odpowiednich dla Ciebie rówieśników i kwalifikujemy Cię do odpowiedniego poziomu nauki. To wtedy rozmawiamy z Tobą na temat dostępnych dla Ciebie opcji, i na podstawie Twoich wyników, zaczynamy planować Twoją edukację i krierę zawodową. To jeszcze jednak nie koniec.

Kiedy już zaczniesz program, cały czas monitorujemy  Twoj rozwój, upewniając się, że czerpiesz korzyści ze swojej edukacji w LIBI. Chcemy zaadresować wszelkie problemy z jakimi się spotykasz, i po konsultacji z nauczycielami i doradcami, znajdujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania.

Dla studentów programów ESL I EFL, początkowe problemy mogą pojawiać się często, ale bardzo żadko, problemy te są długoterminowe – nie przestaniemy pracować nad Twoimi problemami, dopóki nie znajdziemy rozwiązania. Jest to bardzo ważne, ponieważ zdolność komunikowania Twoich potrzeb i problemów będzie dla Ciebie nie tylko ważna wtedy kiedy bedziesz szukał pracy, ale rownież wtedy, kiedy zdecydujesz się na kontynuowanie nauki.

Przez lata, LIBI cały czas zwracało uwagę na to, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami w mediach i technologii, wykorzystując niezbędne narzędzia do tego aby uczniowie LIBI byli jak najbardziej kompetentni w ciągle zmieniającym się świecie.

Education FirstDrogą do poprawienia tych elementów jest koncept, który propagujemy w LIBI – jest to koncept “rodziny uniwersalnej,” w którym studenci z całego świata (włączając naszych amerykańskich studentów) mogą uczyć się razem, razem rozwiązywać problemy i świętować proces nauczania jako jedna, zgrana grupa. Poprzez ten proces, LIBI było w stanie stworzyć środowisko naukowe, które pomaga polepszyć zdolności językowe swoich studentów, tym samym dając im pewność siebie. To dzieje sie na wielu poziomach, od interakcji społecznych w klasie, przez wydarzenia wewnątrzszkolne ale i organizacje, takie jak kluby językowe czy samorządy studenckie – wszystkie stworzone specjalnie dla Twoich potrzeb. Wszystkie te możliwości polepszają wzajemną interakcję, zarówno społeczną jak i edukacyjną, a także przygotowuje studentow do osiągnięcia kolejnego kroku w edukacji wyższej.

Przyczyna jest prosta – chcemy abyś zarówno zdobył edukację jak i osiągnął swój kolejny cel biznesowy. Ponad wszystko jednak, jest to korzyść dla każdego z nas – Ty osiągasz cele do których dążyłeś, a LIBI, potwierdza swoje motto, które mówi, że tam gdzie jest wiedza, są i możliwości.

Autor: Prof. Patrick Cottington

Every person faces challenges at various times, personal and professional, confronted with situations where we are forced into the unknown, which may or may not result. While this is part of everyone’s personal development, sometimes our challenges can be curtailed.

How?

By finding people who are familiar with your situation and have solutions you may not be familiar with. Why run away from something you don’t understand if someone is willing to help you through it, especially if that challenge might involve your education?

Coming to a new country and having to learn a new language is difficult enough, but what happens if you decide to attend college? How do you prepare for the fast-paced world of post-secondary education after you’ve studied ESL? The challenges are plenty; you may not feel prepared, fall behind, or simply feel that you don’t have the tools to keep up with your peers. Since you’re there to learn and progress, the best course is to try and address any language obstacles before they become detrimental to your education and time.

At LIBI we understand these obstacles and have been helping our students prepare and overcome them for over forty years. We believe that each student has his or her own struggles with English, whether it’s pronunciation, grammar or simply interpreting a story, and we have the tools to identify your areas of concern and the means to address them.

Our mission is to incorporate your learning into our language by assimilation and personal integration with your classmates and instructors. The important thing to keep in mind is that you’re not alone; the person next to you may not be from your country but will doubtlessly share some of the challenges you’ve faced before and are facing now.

The cornerstone of this concept lies in identifying, isolating and removing those obstacles that are causing you to struggle. Finding these areas begins with our pre-admissions testing and screening, a process designed to find your peer set and get you started at the correct level. Then we discuss your program options with you and based on your results, we begin mapping out your education and career plans.

But it doesn’t end there.

Once you begin your program, we continually assess your development, making sure that you are benefitting from your education at LIBI. We address any problems you may be having and consult with your teachers and advisors on how best to deal with them. For ESL and EFL students, those issues may be frequent, but rarely are they long-term, and we’ll continue to work on those problems with you until they are solved. This also is an important step because the ability to communicate will not only be important when looking for a job, but if you decide to pursue other degrees, you will have the necessary tools to continue your education.

Throughout the years, LIBI has also strived to keep in step with the newest trends in media and technology, incorporating the necessary tools into the curriculum to keep our students coherent and cohesive in this fast-paced, ever-changing world.

One of the ways to enhance those ideals is through LIBI’s concept of the “universal family”, where students from all over the world (including our U.S. students) can learn together, solve problems together and celebrate the process of learning as one unified group. Through this process, LIBI has been able to foster a learning environment that expands our students’ language skills and gives them the confidence and tools to become increasingly proficient in English. This occurs on a variety of levels, from social interaction in the classroom to intramural events and organizations, such as language clubs and student government, all created specifically to fit your specific needs. All these alliances foster an environment of cognitive interaction, both social and educational, which models the college experience and prepares our students for their next step to higher education.

And the reason for that is simple; we want you to reach both your education and subsequent career goals. After all, it benefits all of us; you, because you’ve reached the goals you aspired to, and LIBI, because it demonstrates our credo that in knowledge there’s opportunity.

By Prof. Patrick Cottington

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here