Polacy w USA zagłosują na Prezydenta RP wyłącznie korespondencyjnie

Reklama - Advertisement

Przekazujemy komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP co do udziału Polaków w wyborach Prezydenta RP na terenie USA.

Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/usa/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rp-w-2020-r

Wkrótce rozmowa z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku Adrianem Kubickim w Radio RAMPA o szczegółach.


Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w USA w sobotę, 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego. 

W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne.

Na terenie USA zostało utworzonych dziewięć obwodów głosowania, a Polacy mieszkający w ich obrębie, będą mogli oddać swój głos WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNIE:

 1. Obwód głosowania nr 121, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Waszyngton, Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie, 2224 Wyoming Avenue NW, Washington, D.C. 20008, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 2. Obwód głosowania nr 123, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork I, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 3. Obwód głosowania nr 124, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork II, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 4. Obwód głosowania nr 125, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork III,  Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 5. Obwód głosowania nr 126, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Los Angeles, Konsulat Generalny RP, 12400 Wilshire Boulevard, Suite 555, Los Angeles, CA 90025, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 6. Obwód głosowania nr 127, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Houston, Konsulat Generalny RP, 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 7. Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 8. Obwód głosowania nr 129, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago II, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 9. Obwód głosowania nr 130, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago III, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej poprzez stronę https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszeń można dokonywać też bezpośrednio do Ambasady lub danego Konsulatu.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku:

 1. e-mailowo:  [email protected]
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
 4. telefonicznie, nr tel.: 646 – 237 2145 w godzinach: 10.00 – 14.00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
 5. faksem, nr faksu: +1 646 237 2116

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

 

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here