Polonia NY Soccer Club zaprasza na 60th Anniversary - Polonia NY Soccer Club Brooklyn, NY - Sobota 13 stycznia, 7:00 pm. Klub polonijnej piłki nożnej POLONIA NY Soccer, obchodzi 60. lat istnienia. Jubileusz będzie świętowany uroczyście podczas przyjęcia, które odbędzie się 13 stycznia. UWAGA! NOWA LOKALIZACJA: restauracja Da Mikele Illagio - 79-17...