Rozwój szkolnictwa dwujęzycznego z językiem polskim w amerykańskich szkołach publicznych

Reklama - Advertisement

W dniu 7 maja 2024 w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie rozwoju szkolnictwa dwujęzycznego, którego sygnatariuszami byli stan Nowy Jork oraz Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. List został podpisany przez przez Konsula Generalnego RP Adriana Kubickiego oraz zastępcę Komisarza w Departamencie Edukacji stanu Nowy Jork Elisę Alvarez.

Podpisany list wyraża wolę obu Stron – stanu Nowy Jork oraz Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku – do rozwoju szkolnictwa dwujęzycznego z językiem polskim w amerykańskich szkołach publicznych, w szczególności, przy zainteresowaniu polonijnych dzieci i rodziców – otwierania nowych programów dwujęzycznych w stanie Nowy Jork oraz wsparcia dla nauczycieli programów dwujęzycznych z językiem polskim. List jest również wyrazem dobrej, partnerskiej współpracy w tym zakresie pomiędzy stanem Nowy Jork a Konsulatem RP.

Szkolnictwo dwujęzyczne z językiem polskim jest ważną, przyszłościową i komplementarną do innych formułą nauczania języka polskiego polonijnych dzieci i młodzieży, a dobra współpraca z partnerami z amerykańskich władz jest kluczowa w dalszym rozwoju tej formy edukacji języka polskiego.

Zdjęcia: Konsulat Generalny RP w NYC

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here