Centrum Polsko Słowiańskie przyjmuje zgłoszenia na stanowiska w Radzie Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej

Advertisement

Komisja Nominacyjna Centrum Polsko-Słowiańskiego zawiadamia swoich członków, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów, do pracy społecznej w CPS w Radzie Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe, CV oraz list motywacyjny kandydata/kandydatki określający doświadczenie w pracy socjalnej oraz powody zasiadania w Zarządzie CPS lub Komisji Rewizyjnej. Kandydaci powinni wskazać, czy ubiegają się o kandydaturę do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Osoby ubiegające się o miejsce w Radzie Dyrektorów lub Komisji Rewizyjnej, zgodnie ze Statutem, muszą być członkami CPS od co najmniej 2 lat, posiadać stałe miejsce zamieszkania lub obywatelstwo USA, zgodę na weryfikację kryminalną. Ponadto aplikant/aplikantka powinien wyrazić zgodę na nominację i przyjęcie stanowiska, jeśli zostaną wybrani. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinni mieć możliwość przejęcia obowiązków dyrektora lub członka Komisji Rewizyjnej, do których należą: przygotowywanie i udział w comiesięcznych zebraniach i zebraniach nadzwyczajnych, kształtowanie strategii, wyznaczanie celów i zadań, realizacja założeń planu strategicznego oraz realizacja misji i wizji organizacji.

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o którekolwiek stanowisko, powinni złożyć wymagane dokumenty najpóźniej

do godziny 14:00. w piątek 24 czerwca 2022 r. listownie na adres:

Komitet Nominacyjny,
Centrum Polsko-Słowiańskie
Kent 177 St
Brooklyn, New York 11222

Wniosek można również przesłać na adres e-mail: [email protected]

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 28 czerwca 2022 r.

Komitet Nominacyjny:
Romuald Magda, Esq – Przewodniczący, Paul Pachacz – Sekretarz, dr Edyta Greer, Zbigniew Solarz, Marian Zak

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here