Joanna Wronecka obejmuje polską placówkę przy ONZ w Nowym Jorku.

Joanna Wronecka obejmie polską placówkę przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, Gerard Pokruszyński w Republice Islandii, Paweł Cieplak będzie reprezentować Polskę w Armenii, a Adam Burakowski w Indiach. Nominacje wręczył w imieniu Prezydenta RP, Szef MSZ Witold Waszczykowski.

Joanna Wronecka ukończyła filologię arabską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w służbie zagranicznej na różnych stanowiskach m.in. radcy ministra, ambasadora tytularnego, czy podsekretarza stanu w MSZ. Ma doświadczenie w pracy ze strukturami ONZ. Pełniła funkcje wicedyrektora Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych a także dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. Była również ambasadorem RP w Kairze a także w Rabacie. Piastowała stanowisko szefa delegatury Unii Europejskiej w Ammanie. W 2015 r. powołano ją na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocny RP w Republice Islandii został Gerard Pokruszyński. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium w zakresie prawa i ekonomii wspólnot europejskich w Centrum Europejskim UW, Podyplomowe Studium Obronności Państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej, a także podyplomowe studia na Uniwersytecie Florenckim. Poprzednio pełnił funkcje Konsula w Mediolanie, w Malmo a także w Katanii. Pracował także w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu. Pracował w Ambasadzie RP w Kijowie. Piastował także stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra, a następnie Departamentu Wschodniego.

Paweł Cieplak będzie reprezentować Polskę na stanowisku ambasadora w Armenii. Ukończył studia w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskiem; był również stypendystą w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Pracował m.in. w Ambasadzie RP w Rydze, w Wilnie i Kazachstanie. Po powrocie do kraju pracował w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ambasadorem w Republice Indii mianowany został Adam Burakowski, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Europy Wschodniej UW. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych PAN, ma również stopień doktora habilitowanego nauk politycznych. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie PAN. Jednocześnie od 2006 r. rozpoczął pracę w Polskim Radiu pełniąc w latach 2006-2010 r. funkcję zastępcy dyrektora Polskiego Radia dla Zagranicy. Koordynował także projekt Euranet Plus w Polskim Radiu oraz Grupę Europy Środkowo-Wschodniej Europejskiej Unii Nadawców. Dwa lata temu został dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą RP.

AF

About The Author

Related posts