Co - Gdzie - Kiedy

Polska Intergrupa służy pomocą osobom pragnącym wyleczyć się z alkoholizmu

Polska Intergrupa służy pomocą osobom pragnącym wyleczyć się z alkoholizmu
Przedstawiamy działalność Polskiej Intergrupy, która działa na wschodnim wybrzeżu USA, aby nieść pomoc osobom borykającym się z uzależnieniem od alkoholu. Wchodząc na str...
Read more