Nowe zasady wjazdu do Polski

Advertisement - Reklama

Od 15 grudnia, obowiązują nowe zasady, zgodnie z którymi, odbywać będzie się wjazd do Polski.  Zasady te, wprowadzone zostały w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem i dotyczą wszystkich, bez względu na status zaszczepienia. Objęci nimi są podróżni, przybywający do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji – dotyczy więc on, podróżujących z USA.

Jak przeczytać można na stronie gov.pl: Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) muszą okazać test na COVID 19, wykonany w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku testu. ​​​​

Od 18 grudnia testu nie muszą posiadać dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.

Jak poinformował Radio RAMPA wicekonsul Stanisław Starnawski z Konsulatu RP w Nowym Jorku, “osoby przekraczające granice zewnętrzną granicę UE muszą wykonać test diagnostyczny w języku polskim lub angielskim, który został wykonany w okresie 24 godzin licząc od momentu wyniku tego testu. Rozporządzenie nie precyzuje jaki rodzaj testu diagnostycznego należy wykonać – obecnie na granicy akceptowane są również inne testy niż PCR, w tym Rapid.”

Istnieje także możliwość wykonania testu na niektórych lotniskach w Polsce, przed odprawą graniczną. Zachęcamy do weryfikacji informacji na stronach internetowych poszczególnych lotnisk. Od 18 grudnia test można wykonać na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Osoby, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu, będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę.  Podróżni, którym w Polsce została nałożona kwarantanna, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania w ósmej dobie testu diagnostycznego – nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP.

Przykład: Jeśli przekroczyłeś granicę Polski 1 lipca, to 9 lipca możesz wykonać test, który zwalnia cię z kwarantanny.

Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy 

Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Powyższy obowiązek nie dotyczy przyjazdów i przylotów z:
państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch, państw spoza UE, które należą do strefy Schengen  – Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej, z Turcji, z którą zostało zawarte specjalne porozumienie.

Osoby, które przedstawiły negatywny wynik testu na granicy są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny, niezależnie od zaszczepienia, na podstawie §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady

Uwaga!
Od 1 grudnia do 27 grudnia obowiązuje zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zmbabwe.

Osoby, wracające z tych krajów, nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni.

Przepisów o kwarantannie nie stosuje się do osób, które posiadają

  • unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w zakresie zaszczepienia przeciwko COVID-19, przechorowania COVID-19 lub negatywnego wyniku test w kierunku COVID-19;
  • zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z Unijnym Certyfikatem COVID.

 

Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy, który potwierdza wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin, są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Szczegółowe informacje: Przyjazd do Polski spoza strefy Schengen – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here