Polscy doradcy podatkowi chcą mieć większy wpływ na kształt unijnego prawa podatkowego

Reklama - Advertisement

Problemy związane ze ściągalnością podatków w Europie, w tym problemy z opodatkowaniem sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, oceniają w Warszawie delegaci na Ogólne Zgromadzenie Confédération Fiscale Européenne (CFE). Gospodarzem spotkania jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

“Jest to wydarzenie przełomowe i bardzo ważne dla Polski” – ocenia dr Mariusz Cieśla, skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych i delegat na Ogólne Zgromadzenie CFE.

“W ramach CFE działa Komitet Fiskalny, który wraz z innymi komitetami CFE wnosi swoje uwagi do instytucji unijnych” – podkreślił Piergiiorgio Valente, przewodniczący Komitetu Fiskalnego CFE.

Komitet Fiskalny CFE, w którym są także polscy przedstawiciele, opiniuje projekty przepisów unijnych oraz regulacji w obszarze podatków proponowanych przez OECD, śledzi zmiany w podatkach oraz zajmuje się wymianą informacji na temat skutków podatkowych wprowadzanego prawa.

“Okazuje się, że mamy podobne problemy jak kraje tak zwanej starej Unii” – powiedział Dariusz M. Malinowski , wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W jego ocenie polskie problemy z opodatkowaniem sklepów wielkopowierzchniowych wpisują się w szerszy problem opodatkowania zagranicznych korporacji działających na terenie Polski, gdyż – jak zauważył – jest “szereg przepisów ułatwiających transfer dochodów do miejsc, gdzie są one korzystniej opodatkowane”. Dlatego – według niego – “podatek od sklepów jest próbą opodatkowania obrotów”, a problem sprowadza się do “zobiektywizowania kryteriów”.

Dariusz M. Malinowski uważa, że polskie władze powinny przygotować taki projekt, aby „nie spotkać się z zarzutem, że niektóre podmioty faworyzujemy, a inne dyskryminujemy”.

Raffaele Rizzardi z Komitetu Fiskalnego CFE ocenił, że problemy Polski z opodatkowaniem hipermarketów mogą być konsekwencją unikania opodatkowania, które nasiliło się po wybuchu kryzysu światowego w 2009 roku. Przypomniał też podejmowane przez OECD próby przeciwdziałania szkodliwej konkurencji ze strony krajów zaliczanych do rajów podatkowych.

Doradcy podatkowi dostrzegają, że polityka fiskalna zacieśnia się nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach należących do OECD.

“Wszyscy pracują nad tym, aby zminimalizować możliwości unikania opodatkowania” – powiedziała Anna Misiak z Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych ma już realny wpływ na kierunek dyskusji o systemie podatkowym w UE, gdyż jest trzecią siłą w CFE pod względem liczby członków i wpłacanych składek.

“Pracujemy nad tym, aby mieć jeszcze silniejszy głos na forum unijnym w dyskusji nad zmianami w podatkach, a na forum CFE możemy aktywnie wpływać na tworzenie prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym” – stwierdziła Anna Misiak.

Dariusz M. Malinowski przyznał, że KIDP stara się o większy wpływ na prace we wszystkich gremiach Confédération Fiscale Européenne. “Chcielibyśmy, aby również nasze polskie doświadczenia coraz mocniej odciskały się merytorycznym piętnem w projektach aktów wspólnotowych” – powiedział.

Wieczorem w Łazienkach Królewskich miała miejsce mniej oficjalna część spotkania, w której wziął udział Wiesław Janczyk, wiceminister finansów w rządzie RP. On również nawiązał do problemu międzynarodowego transferu dochodów i podkreślił ważną rolę doradców podatkowych w przeciwdziałaniu temu procederowi.

CFE istnieje od 1959 i ma siedzibę w Brukseli. Obecnie zrzesza 26 narodowych organizacji doradców podatkowych z 22 państw Europy, grupujących łącznie ponad 200 tys. członków. Krajowa Izba Doradców Podatkowych działa w CFE od 2011 r.

W piątek, 23 września odbędzie się wyborcze Zgromadzenie Generalne CFE, które zakończy się uroczystą Galą w Arkadach Kubickiego.

 

Źródło:  http://kurier.pap.pl

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here