Przekraczanie granicy Polski przez osoby z podwójnym obywatelstwem

Passport And Euros In A Wallet Ready For Trip Abroad
Reklama - Advertisement

Przypominamy, iż polscy obywatele posiadający również inne obywatelstwo powinni posługiwać się ważnym polskim paszportem podczas przekraczania granicy RP. Zachęcamy Polaków w naszym okręgu konsularnym do regularnego sprawdzania ważności swoich polskich paszportów. Czas oczekiwania na nowy paszport biometryczny w Konsulacie w Nowym Jorku wynosi obecnie około 3-4 tygodni.

Decyzję o dopuszczeniu do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje funkcjonariusz Straży Granicznej kierując się odpowiednimi przepisami. Podczas kontroli Straż Graniczna może zażądać od obywatela polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy Polski. Takim dokumentem, zgodnie z art. 4 Ustawy o dokumentach paszportowych, jest ważny polski paszport.

W przypadku granicy wewnętrznej strefy Schengen (np. granicy między Polską a Niemcami) dozwolone jest również przekraczanie jej na podstawie ważnego polskiego dowodu osobistego.

Posiadanie innego obywatelstwa – a co za tym idzie paszportu innego państwa – nie wpływa na obowiązek okazania polskiego dokumentu paszportowego. Zgodnie z art. 3 Ustawy o obywatelstwie polskim, obywatel polski posiadający jednocześnie obywatelstwo innego państwa (np. Stanów Zjednoczonych), nie może powoływać się na to obywatelstwo wobec władz RP.

Pytania i wątpliwości dotyczące kontroli granicznej należy kierować bezpośrednio do Straży Granicznej. Kompetencja terytorialna Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku jest ograniczona do naszego okręgu konsularnego. Niezmiennie zachęcamy wszystkich obywateli RP do składania wniosków o wydanie polskiego paszportu.

—-

Od redakcji:

Pytania najczęściej przez Was zadawane:

1. Moje dziecko urodziło się w USA, ja posługuję się paszportem Polskim, czy podczas podróży do Polski, moje dziecko powinno mieć ważny paszport Polski?

Nie, jeżeli dziecko urodziło się w USA i posiada ważny paszport amerykański, nie musi posiadać paszportu polskiego (o ile pobyt w Polsce nie przekracza trzech miesięcy).

2. Urodziłem się w Polsce, mój paszport polski jest już od kilku lat nie ważny, posiadam paszport amerykański, czy wciąż potrzebuje paszport polski?

Tak, zaleca się aby obywatele polscy, bez względu na ważność paszportu polskiego, którzy posiadają obywatlestwo inne niż polskie, mieli przy sobie ważny polski paszport.

3. Z artykułu wynika że powinno się podróżować z dwoma paszportami.
Polskim aby wjechac do Polski I uzyskac wszystkie przywileje polskiego obywatela, i amerykańskim żeby można było wrócić do USA.  – Czy posługiwanie się dwoma dowodami tożsamości (paszportami) jednocześnie jest legalne?

Odpowiada Pan Konsul, Szymon Pękala: “Tak, posługiwanie się dwoma legalnie posiadanymi paszportami jest całkowicie legalne. Polska dopuszcza posiadanie podwójnego obywatelstwa, a nawet więcej, niż dwóch obywatelstw naraz. Natomiast obywatel polski zawsze, niezależnie od innych posiadanych paszportów, będzie przez polskie władze traktowany wyłącznie jak obywatel polski – to wynika z artykułu 3. Ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 r. :

 

„Art. 3.

  1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.
  2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.”

 

O tych sprawach swoich obywateli informują również władze amerykańskie: https://pl.usembassy.gov/u-s-citizen-services/dual-nationality.  

4. Czy podczas odprawy paszportowej przekraczając polską granicę powinno się pokazać oba paszporty, czy tylko polski?

Na polskiej granicy polski obywatel powinien pokazać tylko polski paszport. Paszport amerykański będzie później potrzebny osobie z podwójnym obywatelstwem do udokumentowania swojego prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

5. Co może się stać, jeżeli jako obywatel Polski, pojadę do Polski tylko i wyłącznie z ważnym paszportem amerykańskim, ale bez ważnego paszportu polskiego? Jakie mogą być konsekwencję, jeżeli podróżować będę bez paszportu polskiego?

Przy wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej może nie dopuścić takiej osoby do przekroczenia granicy RP. Oczywiście taki obywatel nie jest w żaden sposób zatrzymany ani aresztowany, ale nie będzie mógł przekroczyć granicy, a co za tym idzie, skorzystać z wykupionego biletu lotniczego. Dlatego lepiej jest wcześniej zadbać o ważny polski paszport.

Więcej informacji na temat przekraczania granicy RP w serwisie internetowym Straży Granicznej – www.strazgraniczna.pl.

W razie wszelkich wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Konsulatem RP w Nowym Jorku:

Sprawy paszportowe: [email protected]

Telefon: (646) 237-2100

Źródło: http://www.nowyjork.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/przekraczanie_granicy_polski_przez_osoby_z_podwojnym_obywatelstwem

 

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here