Rejestracja do drugiej tury wyborów na Prezydenta RP

Reklama - Advertisement

Konsulowie w USA informują, że rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez system eWybory na II turę głosowania zostanie uruchomiona 29 czerwca br. 00.00 (czas lokalny placówki).

Również wyborcy, których wnioski zostały odrzucone przed I turą głosowania, będą mieli możliwość złożenia nowego wniosku przez stronę publiczną eWybory. Dotyczy to w szczególności wniosków złożonych przed 10 maja, które zostały odrzucone z powodu braku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

W przypadku wszystkich obwodów głosowania utworzonych w USA możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne, a rejestracja będzie możliwa tylko przez 24 godziny – do 29 czerwca br. 23.59 (czasu lokalnego). Warunki udziału w głosowaniu nie zmieniają się w stosunku do I tury. Przeczytaj komunikat.

PRZYPOMINAMY: W USA głosowanie odbywa się wyłącznie w formie korespondencyjnej bez możliwości osobistego odbioru pakietu i bez możliwości osobistego oddania koperty zwrotnej konsulowi lub obwodowej komisji wyborczej. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl 

Osoby, które były ujęte w spisie wyborców w I turze NIE MUSZĄ się rejestrować.

Osoby, które są ujęte w spisie wyborców prowadzonym przez konsula, ale będą głosować w innym miejscu w II turze mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania na II turę. Konsulowie mogą wydawać takie zaświadczenia od 29 czerwca do chwili wysłania pakietu wyborczego.

(Źródło: Konsulat RP w Nowym Jorku)

Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski w drugiej turze

 

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here