Sąd Najwyższy USA unieważnia rozporządzenie J.Bidena w sprawie szczepień

Reklama - Advertisement

Amerykański Sąd Najwyższy uznał za bezprawny wprowadzony przez rząd prezydenta Joe Bidena nałożony na duże firmy obowiązek zaszczepienia pracowników lub poddawania ich regularnym testom na Covid-19. Sąd zgodził się wprowadzenie obowiązku szczepień dla części pracowników służby zdrowia.

Obowiązek szczepień, lub poddawania pracowników regularnym testom na COVID-19 miał wejść w życie 4 stycznia i objąć firmy zatrudniające powyżej 100 osób. Grupa republikańskich gubernatorów i polityków, zaskarżyła jednak do sądu rozporządzenie Joe Bidena. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego, który stosunkiem głosów 6 do 3, uznał, że rząd federalny nie otrzymał uprawnień do nakładania obowiązku szczepień. Za uznaniem nakazu szczepień za bezprawny, głosowali sędziowie konserwatywni, przeciwko liberalni. Z wcześniejszych wyroków Sądu Najwyższego wynika, że większość sędziów uznaje kwestię obowiązku szczepień, za prerogatywę władz stanowych, a nie federalnych. W opinii do decyzji można przeczytać: 

“Although Congress has indisputably given OSHA (Occupational Safety and Health Administration) the power to regulate occupational dangers, it has not given that agency the power to regulate public health more broadly. Requiring the vaccination of 84 million Americans, selected simply because they work for employers with more than 100 employees, certainly falls in the latter category.”/ “Chociaż Kongres dał OSHA (Occupational Safety and Health Administration) prawo do regulowania ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu, nie dał tej agencji prawa do regulowania zdrowia publicznego w szerszym wymiarze. Wymaganie zaszczepienia od 84 milionów Amerykanów, wybranych na podstawie tylko i wyłącznie tego, że pracują dla firmy zatrudniającej powyżej 100 osób, z pewnością zalicza się do tej kategorii.”

Jednak, w innym orzeczeniu, Sąd Najwyższy, utrzymał wprowadzony przez Prezydenta Bidena obowiązek szczepienia wśród pracowników zakładów opieki zdrowotnej, korzystających z dotacji federalnych w ramach programów Medicaid i Medicare – ta decyzja, która dotyczy 17 milionów pracowników, zapadła stosunkiem głosów 5 do 4. 

Prezydent Joe Biden skomentował, że jest rozczarowany decyzją co do firm zatrudniających powyżej 100 pracowników. Powiedział, że decyzja co do nakazu szczepień i/lub regularnego testowania, będzie w tym wypadku zależała od inywidualnych stanów i pracodawców.

(IAR/RadioRAMPA)

 

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here