Spis powszechny w Polsce – sprawdź czy Cię obowiązuje

Reklama - Advertisement

Gościem Radio RAMPA jest wicekonsul Stanisław Starnawski, który odpowiada na Wasze pytania dotyczące trwającego w Polsce Spisu Ludności. 

 

Szczegóły:

Kto powinien wziąć udział w Spisie Powszechnym?

Udział w spisie jest obowiązkowy dla dwóch kategorii osób:

· obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, według stanu na 31 marca 2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce;

· obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę;

Oznacza to, że jeśli osoba posiada obywatelstwo polskie i wciąż jest zameldowana w Polsce, ma obowiązek wziąć udział w Spisie, nawet jeśli na stałe zamieszkuje w USA i nie posiada ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego. Obowiązek spisu nie dotyczy osób, które w związku z wyjazdem za granicę wymeldowały się z pobytu stałego w Polsce.

Wyjątek od tej zasady dotyczy zarówno Polaków jak i cudzoziemców, np. obywateli amerykańskich, którzy w dniu 31 marca 2021 przebywali w Polsce na stałe lub czasowo, ale nie są zameldowani w Polsce. Takie osoby również maja obowiązek wziąć udział w Spisie.

Zgodnie z zgodnie z definicją z art. 25 ustawy o ewidencji ludności, pobyt czasowy oznacza przebywanie poza miejscem pobytu stałego, czyli na przykład swojego miejsca zamieszkania w USA, przez okres ponad 3 miesięcy. Zatem przyjazd na wakacje lub w odwiedziny do Polski nie jest pobytem czasowym, nawet jeśli jest to pobyt kilkutygodniowy i taka osoba nie ma obowiązku udziału w Spisie Powszechnym.

Informacje ogólne o Spisie Powszechnym

Biorąc udział w spisie powszechnym, chcemy odpowiedzieć sobie na pytania: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy jako Polacy. Spisy powszechne ludności i mieszkań są realizowane co 10 lat i dostarczają podstawowych danych o obywatelach i mieszkańcach Polski. Informacje zbierane przez Główny Urząd Statystyczny pozwalają tworzyć precyzyjne plany dotacji dla gmin według liczby ich populacji, pomagają kształtować politykę oświatową czy umożliwiają dotarcie i dofinansowanie ochrony zdrowia w poszczególnych regionach Polski ze względu na ich strukturę demograficzną.

Spis realizowany jest zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ. Również dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności.

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września. Najszybciej i najłatwiej spisać się samemu przez Internet, wchodząc do aplikacji spisowej przez stronę: spis.gov.pl/

Uwierzytelnić swoją tożsamość można m.in. przez profil zaufany, systemy informatyczne banków lub wprowadzenie numeru PESEL i podanie nazwiska rodowego matki.

Wszystkie przekazane dane są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna, co oznacza że są poufne i podlegają szczególnej ochronie prawnej i technicznej. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Na pytania zawarte w kwestionariuszu do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, o ile w pytaniach nie określono inaczej, należy udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem na dzień 31 marca 2021 r.

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here