Większość Polaków zadowolona z miejsca zamieszkania i małżeństwa

Większość Polaków zadowolona z miejsca zamieszkania i małżeństwa

Większość Polaków (po 84 proc.) deklaruje zadowolenie z przyjaciół i najbliższych oraz z miejsca zamieszkania. Dla niemal trzech czwartych badanych (74 proc.) źródłem satysfakcji są dzieci – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Niemal trzy piąte ankietowanych (63 proc.) deklarują zadowolenie z małżeństwa. Tak jak w przypadku zadowolonych z dzieci, w tej grupie także dominują bardzo zadowoleni (43 proc.). Niemal tylu samo badanych, ilu jest zadowolonych z małżeństwa, czerpie tez satysfakcję z wykształcenia i kwalifikacji (62 proc.).

Jednak – jak podkreśla CBOS – o ile niezadowolenie z małżeństwa deklarowane jest sporadycznie (2 proc. ogółu ankietowanych; 29 proc. wskazało odpowiedź “nie dotyczy”), o tyle brak satysfakcji z osiągniętego wykształcenia i kwalifikacji deklaruje 13 proc. respondentów.

Według badań CBOS, większość Polaków mówi też o zadowoleniu z materialnych warunków życia (mieszkania, wyposażenia itp.) oraz ze stanu zdrowia (po 59 proc.). Jednak stan zdrowia jest niemal dwukrotnie częściej źródłem niezadowolenia niż materialne życia badanych (18 proc. wobec 10 proc.), ale jednocześnie Polacy częściej są bardzo zadowoleni ze zdrowia niż z warunków materialnych (20 proc. wobec 14 proc.).

Połowa respondentów jest zadowolona z przebiegu pracy zawodowej (50 proc.), choć na ogół jest to satysfakcja umiarkowana (33 proc.).

Jak wynika z badań CBOS, przebieg kariery zawodowej jest aspektem życia relatywnie rzadko wywołującym poczucie niezadowolenia (deklaruje je 6 proc. ogółu badanych; 24 proc. respondentów stwierdziło, że to pytanie ich nie dotyczy).

Źródło: http://kurier.pap.pl

About The Author

Related posts