Wizy do Europy dla amerykańskich obywateli

Reklama - Advertisement

Obywatele Stanów Zjednoczonych będą potrzebować wiz na podróż do krajów Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2024 roku.

W praktyce oznacza to, że osoby podróżujące z amerykańskim paszportem, chcące wjechać na teren Unii Europejskiej, muszą zarejestrować się przed wyjazdem w systemie ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Składanie wniosku odbywa się elektronicznie, a opłata za wizę będzie wynosić 7 EUR, czyli około 7,8 USD. Cała procedura ma trwać kilka minut, a w szczególnych przypadkach, gdzie mogą być potrzebne dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, nie więcej niż 14 dni. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane pocztą elektroniczną z unikalnym numerem, który będzie potrzebny w czasie podróży.

Zgodnie z przepisami unijnymi zezwolenie na podróż ETIAS jest ważne przez trzy lata lub do momentu wygaśnięcia ważności dokumentu podróży, który został użyty we wniosku.

Po przekroczeniu granicy na terenie Unii Europejskiej można przebywać do 90 dni i tylko w czasie posiadania ważnej wizy.

Według Henley Passport Index, Amerykanie mają obecnie bezwizowy wjazd do 184 miejsc na całym świecie, co oznacza, że amerykański paszport ma bardzo mocną pozycję w turystyce, ale może to ulec zmianie, gdy Unia Europejska wprowadzi nowe wymagania uzyskiwania zgód na wjazd na swój teren dla gości z USA.

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here