Wyjątkowe stypendium PSFCU pod patronatem Prezydenta RP dla studentów!

Reklama - Advertisement

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaprasza studentów undergraduate do zaaplikowania o stypendium organizowane w partnerstwie z Kancelarią Prezydenta RP.

Stypendium obejmuje krótki letni staż w Polsce pod patronatem Prezydenta RP. Staż będzie połączeniem wymiany politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz zwiedzania. Obejmuje wizyty w wiodących polskich i międzynarodowych firmach zlokalizowanych w Polsce oraz spotkania z przedstawicielami polskiego rządu i liderami biznesu.

PSFCU pokrywa koszty transportu do Polski i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce dla wszystkich stypendystów, do wysokości 2000 USD. Koszty zakwaterowania i zajęć podczas pobytu w Polsce zostaną uwzględnione w ramach stypendium.

Termin składania wniosków przez studentów uczelni wyższych upływa 31 marca 2023 roku!

O szczegółach poczytacie poniżej oraz na stronie PSFCU. O stypendium i jego przebiegu opowiadała w Radio RAMPA Ewa Kotulska, która koordynuje program stypendialny PSFCU.

 

Warunki aplikowania o stypendium:

  • Wszyscy wnioskodawcy muszą być głównymi posiadaczami konta PSFCU , którzy otworzyli swoje konta przed 01.01.2022 r.
  • Program dla studentów od drugiego (sophomore) do czwartego (senior) roku na poziomie undergraduate. Studenci pierwszego roku (freshmen) oraz studiów graduate nie kwalifikują się.
  • Wymagana jest minimalna łączna GPA na poziomie co najmniej 3,2.
  • Poprzedni odbiorcy nie kwalifikują się.
  • PSFCU pracownicy i wolontariusze oraz ich najbliższe rodziny nie są uprawnieni do korzystania z Programu Stypendialnego PSFCU/GE.
  • Program jest otwarty wyłącznie dla obywateli USA i stałych rezydentów. Należy posiadać ważne dokumenty podróży.

Terminy:

Terminy praktyk: 25 maja – 3 czerwca 2023 r. (24 maja – wylot z USA – 3 czerwca – wylot z Polski).

Dodatkowe informacje:

  • Stypendyści będą zobowiązani do przedstawienia dowodu zapisu na semestr jesienny przed otrzymaniem stypendium.
  • Student będzie zobowiązany do zakupu biletu lotniczego i ubezpieczenia medycznego na okres stażu. Wydatki te będą zwrócone studentowi przez PSFCU do wysokości $2000.
  • Aby uzyskać więcej informacji, należy wysłać e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić do Działu Marketingu PSFCU pod numer 973-808-3240, ex. 6133.

Wnioski należy wypełniać wyłącznie online. Każdy wnioskodawca otrzyma numer weryfikacyjny po pomyślnym złożeniu wniosku. Należy zachować ten numer do wglądu. Numer weryfikacyjny jest jedynym dowodem na to, że wniosek został otrzymany przez PSFCU.

Więcej informacji: 

https://www.psfcu.com/member-resources/student-portal/scholarships/presidential-scholarship

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here