Burmistrz Adams ogłosił plan zwalczania pożarów, promujący bezpieczne korzystanie z mobilnych pojazdów elektrycznych

Reklama - Advertisement

W poniedziałek, 20 marca Burmistrz Miasta Nowy Jork Eric Adams podpisał ustawę członka Rady Miasta Roberta Holdena (Intro 722-A). Wymaga to od FDNY przedłożenia pięciu raportów dotyczących zagrożeń pożarowych i urządzeń do poruszania się z napędem, takich jak e-rowery i skutery elektryczne. Sprawozdania będą zawierały dane o pożarach mających miejsce w ostatnim roku, a wywołanych przez te urządzenia oraz zalecenia dotyczące zmian w kodeksie administracyjnym w celu dalszego zmniejszenia zagrożenia pożarowego.

„Akumulatory litowo-jonowe stały się prawdziwym zagrożeniem, powodując masowe pożary i ofiary śmiertelne, powodując wysiedlenia ludzi i zagrażając bezpieczeństwu publicznemu” – powiedział członek Rady Miasta Robert Holden. „Nasze miasto musi podjąć działania, a ten pakiet ustaw to krok we właściwym kierunku. Jestem dumny, że niedawno wprowadziłem ustawę wymagającą rejestrację, licencję i ubezpieczenia e-rowerów i skuterów. Dziękuję przewodniczącemu rady miasta i burmistrzowi za przywództwo w rozwiązywaniu tego problemu.”

Miasto będzie pilotować wprowadzenie nowej technologii promującej bezpieczne ładowanie, przechowywanie i użytkowanie rowerów elektrycznych, w tym programy zachęcające do bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Miasto będzie nadal opowiadać się za dodatkowymi regulacjami oraz rozszerzać zasięg i edukację na rzecz bezpiecznego korzystania z e-mikromobilności.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z rowerów elektrycznych, miasto będzie pilotażowo zezwalać na korzystanie z rowerów elektrycznych w parkach i na zielonych ścieżkach tego lata.

Burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, ogłosił: „Ładuj bezpiecznie, jedź bezpiecznie: plan działania na rzecz mikromobilności elektrycznej miasta Nowy Jork”, aby chronić nowojorczyków przed pożarami powodowanymi przez akumulatory litowo-jonowe i promować bezpieczne korzystanie z mikromobilności elektrycznej. Plan koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: promowaniu i zachęcaniu do bezpiecznego korzystania z baterii, zwiększaniu edukacji i docieraniu do użytkowników mikromobilności elektrycznej, opowiadaniu się za dodatkowymi regulacjami federalnymi dotyczącymi tych urządzeń oraz rozszerzaniu egzekwowania przepisów w sytuacjach wysokiego ryzyka. Burmistrz Adams podpisał również pięć ustaw, które dodatkowo regulują akumulatory litowo-jonowe sprzedawane w Nowym Jorku i wzmacniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe związane z pożarami akumulatorów.

Rowery elektryczne i hulajnogi elektryczne są niedrogą i wygodną alternatywą dla samochodów i są niezbędne dla pracowników dostawczych i innych nowojorczyków, dla których ten środek transportu jest źródłem utrzymania. Jednak te nowe opcje transportu przyniosły również poważne wyzwania związane z zagrożeniem pożarowym. Pożary powodowane przez baterie zasilające urządzenia e-micromobility stanowią poważny problem w Nowym Jorku, rosnąc z 44 w 2020 r. do 220 w 2022 r. Pożary te są szczególnie poważne i trudne do ugaszenia, szybko się rozprzestrzeniają i wytwarzają szkodliwe opary. W latach 2021-2022 pożary te spowodowały 10 zgonów i 226 obrażeń. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. doprowadziły one do dwóch zgonów i 40 obrażeń, co stanowi wyraźne zagrożenie dla nowojorczyków, gdy nie są właściwie używane.

Plan „Ładuj bezpiecznie, jedź bezpiecznie” określa cztery filary, które pozwolą osiągnąć cele administracji dotyczące bezpieczniejszej e-mikromobilności i bezpieczniejszego miasta:

  1. Wspieranie przejścia nowojorczyków na bezpieczne i legalne korzystanie z e-mikromobilności. 
  2. Zwiększenie edukacji i zasięgu na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń. 
  3. Wzmocnienie regulacji i egzekwowania przepisów przeciwko nielegalnemu używaniu urządzeń. Oprócz ustawodawstwa podpisanego dzisiaj przez burmistrza Adamsa, miasto będzie nadal opowiadać się za dodatkowymi regulacjami dotyczącymi tych urządzeń i wzmacniać egzekwowanie przepisów przeciwko nielegalnemu używaniu urządzeń.
  4. Promowanie rozwoju bezpiecznej e-mikromobilności i jazdy na rowerze. Nowy Jork jest liderem w dziedzinie zrównoważonego transportu, a mikromobilność elektryczna jest kluczowym narzędziem pomagającym nowojorczykom w efektywnym, bezpiecznym, niedrogim i zrównoważonym przemieszczaniu się. 

Oprócz nowego planu działania miasta, burmistrz Adams podpisał pięć ustaw, które wzmacniają wysiłki miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa e-mikromobilności:

Intro. 656 — sponsorowany przez członka rady miasta Nowy Jork, Gale’a Brewera — będzie wymagał od FDNY, w porozumieniu z Departamentem Ochrony Konsumentów i Pracowników miasta Nowy Jork (DCWP), opracowania kampanii informacyjnej mającej na celu edukację opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z pożarami, jakie stwarzają zasilane urządzenia do poruszania się i jak ograniczyć te zagrożenia.

Intro. 663 — sponsorowany przez członka rady miasta Nowy Jork, Oswalda Feliz — zabrania sprzedaży, dzierżawy lub wypożyczania zasilanych urządzeń mobilnych, takich jak e-rowery i skutery elektryczne, oraz akumulatorów do tych urządzeń, które nie spełniają uznanych norm bezpieczeństwa.

Intro. 722 – sponsorowany przez członka rady miasta Nowy Jork Roberta Holdena – będzie wymagał od FDNY przedłożenia pięciu raportów dotyczących zagrożeń pożarowych i urządzeń do poruszania się z napędem, takich jak e-rowery i skutery elektryczne. Sprawozdania będą zawierały dane o pożarach w ciągu ostatniego roku wywołanych przez te urządzenia oraz zalecenia dotyczące zmian w kodeksie administracyjnym w celu dalszego zmniejszenia zagrożenia pożarowego.

Intro. 749 — sponsorowany przez członkinię rady miasta Nowy Jork, Alexę Avilés — będzie wymagał od DCWP, w porozumieniu z FDNY, opublikowania materiałów zawierających wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania zasilanych urządzeń mobilnych.

Intro. 752 — również sponsorowany przez Councilmember Brewer — zabrania montażu lub regeneracji akumulatorów litowo-jonowych przy użyciu ogniw wyjętych ze zużytych akumulatorów i zabrania sprzedaży akumulatorów litowo-jonowych, które wykorzystują ogniwa wyjęte ze zużytych akumulatorów.

Zdjęcie: Eric Adams/Twitter

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here