01.11 Uroczystość Wszystkich Świętych

Reklama - Advertisement

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada – wyraża wiarę w obcowanie świętych i przypomina wiernym o powołaniu do świętości. Dla chrześcijan to radosny dzień, w którym wspominają nie tylko świętych wyniesionych na ołtarze, ale wszystkich, którzy odeszli w opinii świętości. 

Święty Jan Paweł II w nauczaniu szczególną wagę przywiązywał do tematu świętości, zarówno w aspekcie teologicznym, jak i duszpasterskim. Mówił, że świętość nie jest wyobcowaniem człowieka, lecz stanowi pełną realizację jego życia, zgodną z Bożym planem zbawienia.

Papież Polak, który beatyfikował i kanonizował ponad 1800 osób, podkreślał, że święci pociągają innych swym przykładem, własnym życiem pokazują Bożą miłość i są nadzieją dla świata. 

“Szukajcie świętości w codziennym życiu” – zachęcał Jan Paweł II. W 1983 roku podczas beatyfikacji Urszuli Ledóchowskiej, założycielki zakonu urszulanek szarych, papież podkreślił, że święty kieruje się miłością ewangeliczną, a to przesłanie jest zawsze aktualne.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, w opinii świętości. To przekonanie zostało wyrażone już podczas jego pogrzebu, gdy wierni wołali “Santo subito” – “Święty natychmiast”. Został beatyfikowany w 2011 roku przez Benedykta XVI, a kanonizowany trzy lata później przez Franciszka. Była to wspólna uroczystość ogłoszenia świętymi dwóch papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II. Mszy kanonizacyjnej na placu św. Piotra przewodniczył papież Franciszek.

Do grona papieży wyniesionych na ołtarze dołączył w październiku tego roku Paweł VI, stojący na czele Kościoła w latach 1963-1978. Kierował pracami Soboru Watykańskiego II, wprowadzając w życie jego postanowienia, był autorem pojęcia “cywilizacja miłości” oraz słynnej encykliki “Humanae vitae” dotyczącej małżeństwa i przekazywania życia. Został ogłoszony świętym razem z sześciorgiem innych błogosławionych. Podczas kanonizacji papież Franciszek mówił, że Paweł VI był sternikiem soborowych reform i żył słowem Bożym. “Paweł VI poświęcił życie dla Ewangelii Chrystusa stając się jego świadkiem, prorokiem Kościoła wychodzącego, patrzącego na oddalonych i troszczącego się o ubogich.”

Papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze wiele osób świeckich, ale też takich, które wiodły życie konsekrowane, wśród nich włoskiego kapucyna, ojca Pio, naznaczonego stygmatami. W homilii podczas mszy kanonizacyjnej w 2002 roku, papież powiedział, że ojcu Pio przyszło stawić czoło wielu próbom. “Kontemplujemy w nim dzisiaj, jak słodkie jest jarzmo Chrystusa i prawdziwie lekkie Jego brzemię, kiedy niesie się je z wierną miłością” – dodał Jan Paweł II. “Ojciec Pio był szczodrym szafarzem Bożego miłosierdzia, okazując wszystkim gościnność, dając kierownictwo duchowe, a szczególnie udzielając sakramentu pokuty.”

W 1982 roku Jan Paweł II kanonizował ojca Maksymiliana Kolbego, franciszkanina, który w czasie II wojny światowej poniósł męczeńską śmierć w bunkrze głodowym niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, oddając dobrowolnie życie za innego więźnia. Papież podkreślił, że Maksymilian jest głęboko wpisany w historię Polski XX wieku, historię narodu i Kościoła.

Innym męczennikiem za wiarę w historii współczesnej Polski jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności. Duszpasterz robotników i obrońca praw człowieka w PRL, został zamordowany przez funkcjonariuszy bezpieki w 1984 roku. W 2010-tym w Warszawie odbyła się jego beatyfikacja. W imieniu Benedykta XVI dokonał jej papieski legat Angelo Amato. “To wielki dar dla wielkiego narodu” – powiedział wówczas arcybiskup Amato. 

Jan Paweł II, który ustanowił w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego, ogłosił świętą – siostrę Faustynę Kowalską, mistyczkę i orędowniczkę Miłosierdzia Bożego. Podczas mszy kanonizacyjnej w 2000 roku Ojciec Święty podkreślił, że uroczystość ta ma szczególnie podniosły charakter.

Z kolei papież Benedykt XVI w 2008 roku dołączył do błogosławionych księdza Michał Sopoćkę, spowiednika Świętej Faustyny. Kapłan głosił orędzie Miłosierdzia Bożego i założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, zwane faustynkami. W imieniu papieża, aktu beatyfikacji dokonał w Białymstoku arcybiskup Angelo Amato. W Watykanie Benedykt XVI zwracając się do Polaków, nawiązał do postaci swojego poprzednika – Jana Pawła II, za pontyfikatu którego rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Sopoćki. 

Jan Paweł II beatyfikował w 2003 roku Matkę Teresę z Kalkuty, założycielkę zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, nazwaną “Aniołem umierających”, laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla. Rozpoczęty potem proces kanonizacyjny, zakończył – wyniesieniem na ołtarze Matki Teresy w 2016 roku – papież Franciszek. W homilii przedstawił świętą, jako wzór miłosierdzia i podkreślił jej niezwykłą pogodę ducha. Papież zachęcił do naśladowania Matki Teresy. 

Papież Jan Paweł II szczególnie zwracał uwagę na świętość ludzi świeckich, między innymi beatyfikował pierwsze w historii Kościoła małżeństwo – Alojzego i Marię Quattrocchich z Włoch. W 1987 roku ogłosił błogosławioną Karolinę Kózkównę, szesnastoletnią Polkę, która zginęła podczas I wojny światowej z rąk rosyjskiego żołnierza, broniąc swej niewinności. W homilii wygłoszonej na mszy beatyfikacyjnej w Tarnowie, papież powiedział, że postawa Karoliny przypomina współcześnie żyjącym o godności człowieka. 

Podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny papież zachęcał do przyoblekania się w świętość i podążania drogą, którą wytyczają święci. Pontyfikat Jana Pawła II był okresem nadzwyczajnego wzrostu liczby świętych i błogosławionych, wywodzących się z różnych krajów na wszystkich kontynentach. 
Święty Jan Paweł II krytykowany kiedyś za to, że wyniósł na ołtarze tak wielką liczbę osób, odpowiadał: “To wina Ducha Świętego, że dokonałem tylu kanonizacji”. 

(IAR)

Rampa Ranek
RAMPA Ranek to audycja radiowa od 7-10 a.m. od poniedziałku do piątku. Najważniejsze wiadomości, sport, biznes, kultura i wydarzenia. Dobra, polska muzyka. Słuchaj na www.RadioRAMPA.com lub poprzez bezpłatną aplikację RADIO RAMPA na telefony komórkowe.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here