Długość życia nowojorczyków spadła w stosunku do oczekiwanej liczby lat życia

Reklama - Advertisement

7 kwietnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało roczny raport “Raport Vital Statistics 2020”, w którym przedstawia podsumowanie statystyk życiowych za rok 2020, kiedy pandemia COVID-19 spowodowała ogromne straty w mieście Nowy Jork.

Oczekiwana długość życia w Nowym Jorku spadła do 78 lat w latach 2019-2020, co oznacza spadek o 4,6 roku. Oczekiwana długość życia wśród czarnoskórych nowojorczyków spadła do 73 lat.

Najczęstszą przyczyną utraty życia w tym okresie był COVID-19, a inne czynniki obejmują m. in. przedawkowanie, które w 2020 r. wzrosło o 42,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

„Ten raport jest ważnym zapisem tego, przez co przeszliśmy i wszystkiego, co straciliśmy. Odzwierciedla również wagę tej chwili. Długość życia nowojorczyków spada, oprócz lat względnego spłaszczenia przed COVID, i to nie może trwać dłużej. Wielkim wyzwaniem naszych czasów, naszego miasta i naszego departamentu jest ustalenie planu na następną erę zdrowia publicznego, odwrócenie tych trendów i wyznaczenie nam nowej ścieżki, na której wszyscy nowojorczycy będą mogli żyć zdrowiej i dłużej. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel i szanujemy pamięć o tych, których straciliśmy”  napisał komisarz ds. zdrowia, dr Ashwin Vasan.

Pandemia spowodowała śmiertelność na poziomie 241,3 zgonów na 100 000 mieszkańców w 2020 r. Jej wpływ przekroczył pandemię grypy w Nowym Jorku z 1918 r., która miała śmiertelność 228,9 zgonów na 100 000 mieszkańców.

Ogólna oczekiwana długość życia, we wszystkich grupach demograficznych, spadła do 78 lat. Pandemia pogłębiła również istniejące nierówności. Na przykład oczekiwana długość życia wśród czarnych nowojorczyków spadła do 73 lat (spadek o 5,5 roku w porównaniu z 2019 r.); 77,3 lat wśród latynoskich nowojorczyków (spadek o sześć lat w stosunku do 2019 r.); i 80,1 lat wśród białych nowojorczyków (co oznacza spadek o trzy lata). Raport z 2020 r. dokumentuje również skutki pandemii według położenia geograficznego i zawodów.

Włączenie tych danych przez Departament Zdrowia stanowi podstawę programowych priorytetów agencji. DOHMH jest zobowiązana do wykorzystywania danych w celu rozwiązania problemu utrzymywania się nierówności rasowych/etnicznych i sąsiedzkich, a także w celu informowania o przyszłych strategicznych decyzjach.

Administracja Erica Adamsa już uruchomiła plan zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem o 15 procent do 2025 r. i podwojenia liczby nowojorczyków korzystających z usług w zakresie zdrowia psychicznego. Spowoduje to bezpośrednią konfrontację z jednym z głównych czynników przedwczesnej śmierci w naszym mieście. Jednak Departament Zdrowia zdaje sobie również sprawę, że choroby przewlekłe, takie jak choroby serca, zabierają zbyt wiele istnień zbyt wcześnie. W nadchodzących miesiącach miasto opracuje i ogłosi plan, który ma pomóc nowojorczykom żyć dłużej i zdrowiej.

Roczne podsumowania statystyk życiowych od 1961 r. są dostępne na stronie nyc.gov/health.

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here