Emigracja z Łomży do USA – Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w NYC

Reklama - Advertisement

W dniu 18 października w studio RAMPA TV pojawili się przedstawiciele Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w składzie:

dr Małgorzata Frąckiewicz – Wiceprezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Anna Zarzecka – Dyrektor Biura Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Tadeusz Trepanowski – Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Na antenie RAMPA TV opowiedzieli o przyczynach emigracji z regionu łomżyńskiego do USA,  a także o tym: jak silne są obecne związki Łomży z NYC i USA, jak można odkryć własną tożsamość i pochodzenie własnego nazwiska i dokąd sięgają konkurencyjne relacje pomiędzy emigrantami z Łomży i Białegostoku.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów jest stowarzyszeniem powstałym w 1974 roku. Towarzystwo realizuje następujące cele:

 1. Pielęgnowanie, krzewienie i rozwijanie nauki, kultury i oświaty, zwłaszcza wśród młodzieży.
 2. Inspirowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych z uwzględnieniem potrzeb Ziemi Łomżyńskiej i regionu.
 3. Gromadzenie materiałów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem ziemi łomżyńskiej, jej historii, dorobku, a także odrębności kulturowych i językowych.
 4. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy w ramach dyscyplin naukowych.
 5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych.
 6. Dbałość o dziedzictwo kulturowe jako dobro wspólne mieszkańców ziemi łomżyńskiej oraz ziem ościennych.
 7. Dbanie o zrównoważony rozwój i równy dostęp do nauki i edukacji osobom zagrożonym wykluczeniem z oświaty i pozbawionym szerokiego dostępu do edukacji, nauki i kultury.
 8. Organizacja i wspieranie prac badawczych w zakresie nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, przyrodniczych i teologicznych.
 9. Reprezentacja członków na forum instytucji organizujących i koordynujących życie naukowe.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Rozwijanie życia naukowego regionu.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów prowadzi dwie strony internetowe: ltn.lomza.pl, która jest główną stroną informacyjną Towarzystwa oraz name.lomza.pl, która powstała w ramach projektu realizowanego z dofinansowania przez MEIN i służy popularyzacji wiedzy historycznej na temat Łomży i ziemi łomżyńskiej.

 

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here