Jeden na jeden z przewodniczącym NCUA Rodney E. Hood

Reklama - Advertisement

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa miała zaszczyt gościć Rodney E. Hood, przewodniczącego zarządu National Credit Union Administration, mianowanego na to stanowisko przez Prezydenta Donalda Trumpa. NCUA nadzoruje pracę prawie 6000 unii kredytowych działających w USA, wśród nich PSFCU. W trakcie wywiadu, Rodney Hood docenił osiągnięcia PSFCU, podkreślając, wkład Naszej Unii w działania na rzecz polskiej społeczności w USA, w tym we wspieranie szkół i młodzieży. Rodney Hood mówił również o korzyściach związanych z przyłączeniem się do unii kredytowej, o planach na innowacje i bezpieczeństwie w sieci. Zapytany o obawy przed recesją, Rodney Hood patrzy z nadzieją na przyszłość. Wywiad przeprowadziła Monika Adamski, Radio RAMPA./ Rodney E. Hood uczestniczył w oficjalnym otwarciu wystawy “Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej,” która znajduje się w PSFCU, w ramach obchodów 80. rocznicy najazdu Niemiec na Polskę, co zapoczątkowało II Wojnę Światową.

Polish & Slavic Federal Credit Union had a distinct pleasure of hosting Honorable Rodney E. Hood, the Chairman of the Board of the National Credit Union Administration appointed by President Donald Trump. NCUA oversees the work of almost 6000 credit unions in the United States, among them PSFCU. During the interview, Hon. Rodney Hood praised accomplishments of PSFCU, underlining its success in supporting the Polish community, schools and youth. He also talked about the benefits of joining credit unions, how he plans on modernizing credit unions in the US, as well as about cyber security. Asked about the recession fear, Hon. Rodney Hood remains hopeful for the future. Interview by, Radio RAMPA./Hon. Rodney E. Hood took part in the official opening of “FIGHTING AND SUFFERING. Polish Citizens during World War II”exhibition, commemorating the 80th anniversary of the German invasion of Poland, which started World War II.

Rampa TV
Telewizja na żądanie - oglądaj na stronie www.RAMPATV.com, a także dodaj kanał RAMPA TV na RokuTV i Amazon Fire.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here