List Prezydenta Andrzeja Dudy na uroczystość 85. rocznicy “Operacji Polskiej”

Reklama - Advertisement

W Warszawie przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie upamiętniono ofiary tak zwanej Operacji Polskiej. 85 lat temu z rozkazu szefa NKWD Nikołaja Jeżowa władze rosyjskie wykonały karę śmierci na co najmniej 111 tysiącach osób polskiego pochodzenia, a blisko 30 tysięcy innych zesłały do łagrów.

Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas uroczystości przez Szefa jego gabinetu Pawła Szrota, napisał, że ze względu na zamknięte dla polskich historyków archiwa Federacji Rosyjskiej nie jest możliwe poznanie skali ludobójstwa:

“Cierpienie stało się także udziałem dziesiątek tysięcy pozbawionych wolności i wywiezionych na zsyłki, dręczonych głodem i wyniszczającą pracą, uwięzionych za drutami łagrów. Pamiętamy o nich wszystkich – to zobowiązanie, któremu pozostaną wierne dzisiejsze i przyszłe pokolenia Polaków”.

Jak zaznaczył w liście Prezydent, bolesna historia ludobójstwa powinna być przestrogą, by podobna tragedia nie mogła się powtórzyć. Jednak, jak napisał Prezydent – na terenach napadniętej przez Rosję Ukrainy, trwają wywózki:

“Ludzie są prześladowani, mordowani, więzieni lub giną bez wieści. Polska ze względu na nasze historyczne doświadczenie, na wspólnotę dziejowego losu z narodami tej części Europy nie jest i nie będzie bierna wobec dziejącego się zła. To również ważne przesłanie dzisiejszej uroczystości. To obiecujemy tutaj oddając hołd pomordowanym i poległym Polakom na Wschodzie. Cześć ich pamięci!”

Przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie wicepremier Piotr Gliński oraz delegacje, między innymi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej złożyły kwiaty. Odmówiono także modlitwę w intencji zamordowanych Polaków.

/IAR/RadioRAMPA/

Zdjęcie: Sławek Kasper/Instytut Pamięci Narodowej

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here