Polish American Heritage Month Celebration / Queens, NY

W październiku Polskie Dziedzictwo śwętowane było również przez władze NYC, a w szczególności dzielnicy Queens, gdzie Polacy stanowią 14% społeczności. W urzędzie miasta Queens, miejsce miała uroczystość podczas której uhonorowani zostali zasłużeni działacze polonijni: Dariusz Knapik, Marta Kustek, Kenneth Rudzewick oraz Chet Szarejko. Uroczystość uświetnił występ zespołu Dzieci PRL-u oraz Polish-American Folk Dance Company. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Macieja Golubiewskiego oraz Melindę Katz, prezydent Queensu.

Artur Adamski
Właściciel, Prezes i współzałożyciel Radio RAMPA. Ukończył Rutgers Business School. Przez lata współpracował z firmami amerykańskimi, zajmując się planowaniem budżetu i zarządzaniem finansami. Odpowiedzialny za rozwój firmy, kwestie finansowe i marketingowe.

About The Author

Właściciel, Prezes i współzałożyciel Radio RAMPA. Ukończył Rutgers Business School. Przez lata współpracował z firmami amerykańskimi, zajmując się planowaniem budżetu i zarządzaniem finansami. Odpowiedzialny za rozwój firmy, kwestie finansowe i marketingowe.

Related posts