Advertisement

Polska oficjalnie zwróciła się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o współpracę i wsparcie przy ubieganiu się o odszkodowanie od Niemiec za zniszczenia drugiej wojny światowej.

Pismo w tej sprawie otrzymają najważniejsi urzędnicy ONZ. Przekazany zostanie im również raport o stratach wojennych, w którym szkody wyrządzone narodowi polskiemu wyceniono na ponad 6 bilionów złotych.

Pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań wojennych Arkadiusz Mularczyk uważa, że taki krok jest konieczny, ponieważ Niemcy nadal nie udzieliły Polsce oficjalnej odpowiedzi na notę dyplomatyczną w tej sprawie: “Polska liczy na to, że w tej sprawie odbędzie się debata w ONZ. Nasz kraj planuje też dalsze działania dyplomatyczne – informacja o polskich roszczeniach wobec Niemiec została już skierowana do 51 państw NATO i Rady Europy oraz do organizacji UNESCO” – powiedział Arkadiusz Mularczyk. “Polskie władze chcą w tej sprawie również przeprowadzić w Niemczech kampanię informacyjną”. 

Polska w październiku wysłała do Niemiec oficjalną notę dyplomatyczną, w której wezwała do rozpoczęcia rozmów w sprawie uregulowania kwestii zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne, wyrządzone w czasie niemieckiej okupacji. Wcześniej zorganizowany na polecenie polskich władz zespół ekspertów oszacował wysokość tych strat na ponad sześć bilionów złotych.

/IAR/RadioRAMPA/

Zdjęcie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Twitter

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here