Sekretarz Stanu w dyskusji z Polonią nowojorską: jak skutecznie zreformować organizacje pozarządowe?

Członkowie zebrania z Sekretarzem Stanu
Reklama - Advertisement

We wtorek, 15 marca, w Konsulacie RP w Nowym Jorku, miejsce miało spotkanie z pełnomocnikiem rządu polskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego i ds. równego traktowania, Sekretarzem Stanu, Wojciechem Kaczmarczykiem.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji polonijnych, takich jak Kongres Polonii Amerykańskiej, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Centrum Polsko-Słowiańskie, Fundacja Kulturalna w Clark, Instytut Piłsudskiego, Nowodworski Foundation a także, Central European Institute z Connecticut oraz The Global Sourcing Council. Katarzyna Marchocka, adwokat, absolwentka Georgetown, która dopiero od niedawna mieszka w Nowym Jorku, stanowiła reprezentację młodego środowiska biznesowego. Obecna była również konsul Sabina Klimek, szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Nowym Jorku, oraz Anna Domańska, zastępca dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Spotkanie poprowadził zastępca konsula generalnego RP w Nowym Jorku, Mateusz Stąsiek.

3-16-16 Sekretarz Stanu - 6S4A7538

Tematem dyskusji był nowy, rządowy program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także wymiana zdań i porad w temacie funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce i w USA.

Sekretarz Stanu Wojciech Kaczmarczyk, szczególnie ciekawy był sposobu funkcjonowania i utrzymania organizacji pozarządowych w USA. W tej kwestii kilka konkretnych komentarzy przedstawił Zygmunt Staszewski, delegat krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej, sugerując iż, m.in. możliwość odpisania od podatku dotacji na rzecz oragnizacji czy fundacji, byłaby, wzorem amerykańskim, korzystnym rozwiązaniem w Polsce. Pan Staszewski podkreślił również, jak ważnym elementem funkcjonowania oragnizacji pozarządowych, jest wolność słowa i opinii, która w Polsce zbyt często kończy się procesami sądowymi.

3-16-16 Sekretarz Stanu - 6S4A7534

Przedstawicielka the Global Sourcing Council, Wanda Lopuch, podkreśliła jak ważnym elementem rozwoju organizacji pozarządowych jest nowoczesna technologia, przede wszystkim internet. Tomasz Szybowski, prezes Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, zapytał o ewentualną pomoc ze strony rządu polskiego w odzyskaniu budynków należących do polonijnych organizacji w USA. W odpowiedzi na to pytanie, Sekretarz Stanu zachęcał do kontaktu z senatem RP, który już niedługo, w wyniku nowelizacji ustawy o Działalności Pożytku Publicznego, ponownie, po kilku latach przerwy, przejmie odpowiedzialność za wspieranie Polonii i jej działań.

Według Wojciecha Kaczmarczyka, do najważniejszych kwestii reformy instytucjonalnej organizacji pozarządowych, należą:

Sekretarz Stanu Wojciech Kaczmarczyk
Sekretarz Stanu Wojciech Kaczmarczyk

powołanie Rady Dialogu Społecznego i reforma Rady Działalności Pożytku Publicznego, która umozliwić ma zwiększenie reprezentacji organizacji pozarządowych; zmniejszenie obciążeń biurokratycznych; racjonalizacja dofinansowania organizacji pozarządowych; wzmocnienie edukacji obywatelskiej, a także zmiany w mediach publicznych i obywatelskich. Pełny program reformy znajdziecie na stronie:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/program-dla-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego

Agnieszka Rymsza, członek delegacji Sekretarza Stanu, prowadziła badania na temat sektora pozarządowego w USA i w Polsce. Jak podkreślila, w społeczeństwie amerykańskim jest bardzo dużo prywatnych, bogatych fundatorów i fundacji, w przeciwieństwie do Polski, gdzie fundacji jest kilkadziesiąt tysięcy, ale większość z nich to tzw. fundacje żebracze, które powstają praktycznie bez żadnego kapitału. Prawdziwych, grantodawczych fundacji jest około 20. W Polsce bowiem, fundacje w dużym stopniu uzależnione są od środków publicznych, co do tej pory zabijało pluralizm, zmuszając niejako fundacje, do realizacji celów partii jej finansującej. W tej chwili, reforma nowego rządu ma to zmienić, pozwalając na większą różnorodność organizacji pozarządowych.

Jako przykład pierwszych reform w organizacji środowiska pozarządowego w Polsce, przedstawiony został Instytut na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS, o którego działalności opowiedziała Dr Joanna Banasiuk, wiceprezes zarządu. Celem instytutu jest “obrona osób i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem ze względu na przywiązanie do ładu społecznego poświadczonego w Konstytucji RP oraz świata wartości, z którego się on wywodzi.”

Członkowie zebrania z Sekretarzem Stanu
Członkowie zebrania z Sekretarzem Stanu
Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here