Wybory do Parlamentu Europejskiego – Jak głosować w USA?

Reklama - Advertisement

Jak informuje Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w sobotę, 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Aby zagłosować, należy zarejestrować się w spisie wyborców – zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl  bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostało utworzonych pięć obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 134, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Konsulat Generalny RP

233 Madison Avenue (Jan Karski Corner)

New York, NY 10016

 

Obwód głosowania nr 135, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie

177 Kent Street

Brooklyn, NY 11222

 

Obwód głosowania nr 136, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Passaic, Sanktuarium św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej

6 Wall Street

Passaic, NJ 07055

 

Obwód głosowania nr 137, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

New Britain, Haller Post

112 Grove Street

New Britain, CT 06053

 

Obwód głosowania nr 138, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

655 Dorchester Avenue

South Boston, MA 02127

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Więcej informacji oraz instrukcje szczegółowe: https://nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wybory/glosowanie_za_granica

 

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here