Dzień myśli braterskiej – druh konsul Mateusz Stąsiek o misji i harcerstwie

Reklama - Advertisement

W niedzielę, 21 lutego w Haller Post w New Britan, CT odbył sie zlot harcerskich środowisk ze wschodniego wybrzeża USA.
Ponad 250 harcerzy, harcerek i instruktorów celebrowalo w ten sposób urodziny twórcy światowego skautingu generała Roberta Baden – Powella (1857-1941). W harcerskich kręgach święto to nazywane jest Dniem Myśli Braterskiej.

DMB zorganizował w tym roku ośrodek harcerski z New Britan, ale do Haller Post – siedziby weteranów i centrum kulturalnego miejscowej Polonii – przyjechali także skauci z odległej Pennsylwanii, New Jersey, Nowego Jorku i Massachusettes. Obecne było liczne grono instruktorów ZHP a wsród nich… Mateusz Stąsiek – zastępca konsula generalnego w Konsulacie RP w Nowym Jorku.

M. Stąsiek – instruktor w stopniu harcmistrza – przyjechał w harcerskim mundurze i do samego końca wraz z żoną ( także instruktorką) celebrował ten ważny dla ZHP dzień.
Kilkugodzinne spotkanie harcerzy z tak wielu środowisk rozpoczęła uroczysta msza św. po której odbył się cykl warsztatów integracyjnych o tematyce historyczno – patriotycznej. Całość zakończył obrzędowy kominek, na którym nie zabrakło gitary, harcerskich piosenek, pląsów i zabawnych pokazów.

Paweł Przybycień
Korespondent z Filadelfii, PA Urodził sie w Jeleniej Gorze. Od blisko 13 lat mieszka w USA. Aktor Teatru Dramatycznego im. Adama Mularczyka w Filadelfii, współzałożyciel i członek grupy muzycznej "Piwnica U Dziadka" działającej w Domu Polskim w Filadelfii. Członek katolickiego zespołu wokalno - instrumentalnego "SOLI DEO" Społecznik, instruktor ZHP. W Polsce pracował jako Redaktor Naczelny radia FreM w Zgorzelcu, a także szef redakcji "Gazeta Wojewódzka," ukazującej się na Dolnym Śląsku. Był również korespondentem Muzycznego Radia z Jeleniej Góry.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here