LIBI rozdaje stypendium: $2000 dopłaty na semestr dla każdego! Sprawdź szczegóły

Advertisement

Long Island Business Institute ogłasza bezzwrotne stypendium dla wszystkich studentów, którzy rozpoczynając LIBI ukończoną mają szkołę średnią w USA, lub jej odpowiednik w innym kraju.

$2000 na semestr, dla każdego studenta, który się kwalifikuje!

LIBI chce mieć pewność, że jak największa ilość uczniów zakończy szkołę bez długu, lub z zapożyczniem minimalnym. Oprócz tego, że studenci mogą ubiegać się o pomoc finansową, cokolwiek nie pokryte zostanie przez dofinansowanie, pokryte może zostać przez szkołę, do kwoty $2000,- na semestr. Stypednium jest bezzwrotne, a student nie musi w żaden sposób “odrabiać” tych otrzymanych pieniędzy.

Więcej na temat stypendium w rozmowie z prezes LIBI, Polką Moniką Wiśniewską-Foote, posłuchajcie:
Monika Foote 8-23-17 Excel at LIBI

W ogłoszeniu informacji o nowym programie stypendialnym udział wzięli przewodniczący rady dyrektorów LIBI, Leon Lee, prezes szkoły Monika Wiśniewska-Foote, przedstawiciele reprezentantów miasta Nowy Jork, z biura Rona Kim oraz Petera Koo, oraz Pauline Chu, długoletnia działaczka sytemu oświaty w NYC. 

LIBI oferuje studia dwuletnie, po których otrzymujesz stopień Associate i kontynuować możesz swoją edukację na uczelni czteroletniej. Po ukończeniu LIBI, już możesz rozpocząć pracę! Medical office, court reporter czy Homeland Security to najpopularniejsze kierunki. LIBI oferuje również kursy nauki języka angielskiego (ESL) oraz pełną pomoc finansową! Więcej informacji o LIBI i jak zaaplikować: www.LIBI.edu

Aby zakwalifikować się na stypendium, należy:
– być obywatelem USA lub kwalifikującymi się imigrantem;
– mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej w USA lub odpowiednik z innego kraju;
– mieć udokumentowane potrzeby finansowe;
– podejmować AS lub AOS stopień w LIBI;
– być studentem realizującym plan edukacyjny w pełnym wymiarze godzin, w każdym semestrze, w którym ubiegasz się o stypendium;
– nie mieć zaległości i zadłużeń wobec Stanu Nowy Jork lub innego federalnego programu edukacyjnego (chodzi o pożyczkę na cele edukacyjne);
– mieć spłacone wszystkie inne zapomogi finansowe na cele edukacyjne od stanu lub rządu federalnego;
– być studentem realzującym program w pełnym etacie godzin, a jednocześnie, ukazywać postęp w wynikach w nauce – wymagane, aby zakwalifikować się na stypendium w kolejnym semestrze
– nie przestać spełniać wymagań co do przyznawanej przez stan NY nagrody TAP, oraz/i federalnego Pell grant;
– odnawiać swoją aplikację o otrzymanie stypendium każdego semestru;
– złożyć pisemne oświadczenie, o świadomości ponoszenia odpowiedzialności podatkowej na własną rękę

Stypendium EXCEL at LIBI pobierać można przez pięć semestrów. Dodatkowe kwestie rozważane będą indywidualnie przez Dyrektora Wykonawczego Operacji Akademickich, Biuro Student Service oraz Dziekana.

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here