Advertisement

Władze białoruskie wszczęły motywowany politycznie proces sądowy wobec Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i lidera Związku Polaków na Białorusi. Polska domaga się wycofania zarzutów i uwolnienia lidera Związku Polaków na Białorusi oraz zaprzestania prześladowań polskiej mniejszości na Białorusi.

Sprawa ta i szerzej rażące i systematyczne naruszenia praw człowieka na Białorusi podnoszone są przez polską dyplomację w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, zaadresował listy w tej sprawie do Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Csaba Kőrösi oraz do Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ ds. Praw Człowieka, Ilze Brands Kehris.

“Nie ulega wątpliwości, że zatrzymanie Andrzeja Poczobuta i toczące się przeciwko niemu postępowanie, to kolejny przejaw instrumentalnego wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości, z rażącym naruszeniem wszelkich standardów demokratycznych oraz elementem antypolskiej nagonki przez władze białoruskie. Dbamy o to, aby sprawa istniała w świadomości ONZ i znajdowała się na agendzie prac organizacji” – powiedział Ambasador Szczerski.

Wysłane przez Stałego Przedstawiciela listy, opisują prześladowania społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy i mniejszości przez białoruskie władze i zwracają uwagę, że liczba więźniów politycznych w białoruskich więzieniach i aresztach przekroczyła 1400 osób. Listy wskazują, że przypadek Andrzeja Poczobuta wpisuje się w szerokie prześladowania wymierzone w liderów opozycji, a społeczność międzynarodowa nie powinna ustawać w staraniach o jego uwolnienie.

Andrzej Poczobut przebywa w areszcie od marca 2021 r.

Zdjęcie: Poland in the UN/Twitter

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here