Krzysztof Szczerski w ONZ: “Polska supermocarstwem solidarności”

Advertisement - Reklama

Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku wziął udział w briefingu Rady Bezpieczeństwa poświęconemu sytuacji humanitarnej na Ukrainie, która mierzy się z rosyjską agresją. Rosja nie ustaje w atakach na ukraińskie obiekty cywilne, zarówno infrastrukturę krytyczną, jak i budynki mieszkalne, pogłębiając kryzys humanitarny.

W trakcie spotkania zorganizowanego przez przewodniczącą w lutym Radzie Maltę, nie zabrakło głosu Polski, której przedstawiciel opisał pomoc udzielaną przez polskie społeczeństwo i rząd – bezpośrednio na Ukrainie, stanowiąc centrum dystrybucji pomocy międzynarodowej oraz poprzez wsparcie największej społeczności uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.

-Ponad 9.5 miliona osób z Ukrainy przekroczyło polską granicę od wybuchu wojny. Według ostatnich danych OECD, w 2022 roku Polska przeznaczyła ponad 9 miliardów dolarów, a więc 1.5% PKB, na wsparcie humanitarne dla ukraińskich uchodźców. To daje ponad 5600 dolarów per capita, co czyni nasz kraj jednym z głównych donorów dla Ukrainy.

Ambasador Szczerski wskazał na pilną potrzebę wsparcia w zakresie zapewnienia dostępu mieszkańców Ukrainy do energii w odpowiedzi na rosyjskie ataki wymierzone między innymi w elektrownie. Polska działając w koordynacji z Unią Europejską otworzyła hub energetycznej pomocy dla Ukrainy „rescEU”, który wykorzystywany jest do dostarczania na Ukrainę generatorów prądu. Polska przekazała Ukrainie również modułowe miasteczka dla pozbawionych dachu nad głową oraz wspiera finansowo projekty humanitarne mające na celu zapewnić cywilnym ofiarom wojny dostęp do podstawowych usług. W kontekście tym, Stały Przedstawiciel wskazał na system Starlink służący zapewnieniu dostępu do Internetu – nasz kraj jest największym płatnikiem umożliwiającym działanie terminali. Ambasador opisał również rozwiązania przyjęte w Polsce ułatwiające funkcjonowanie społeczności ukraińskich uchodźców, w tym sposobność uzyskania numeru PESEL, dostęp do usług publicznych jak edukacja i opieka zdrowotna, czy możliwość podjęcia pracy i założenia działalności gospodarczej.

-Około 450 tys. uchodźców podjęło pracę w Polsce, co równa się 70% uprawnionej grupy. Ukraińcy otworzyli w Polsce 14 tys. firm  – tego typu aktywność wśród uchodźców jest bezprecedensowa. 190 tys. dzieci i 400 nauczycieli z Ukrainy stanowi część polskiego systemu edukacji – opisał Ambasador Szczerski.

– Polska kontynuować będzie wsparcie dla Ukrainy, jako że w naszej ocenie jest to jedyna słuszna droga postępowania. – powiedział Ambasador Szczerski. –Jesteśmy dumni z naszej reputacji bycia solidarity superpower i nie ustaniemy w naszych wysiłkach aż do zwycięstwa Ukrainy i uzyskania sprawiedliwego pokoju.

Rada Bezpieczeństwa ONZ spotyka się regularnie w sprawie trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Również zbliżająca się rocznica wybuchu wojny 24 lutego stanowić będzie okazję do rozmów na wysokim szczeblu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Polska, pomimo niebycia członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, często zabiera głos na spotkaniach Rady, jako bezpośredni sąsiad Ukrainy i państwo odgrywające szczególną rolę we wsparciu ofiary agresji.

 

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here