Osądzenie osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne jest obowiązkiem ludzkości – Andrzej Duda na Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Reklama - Advertisement

Prezydent Andrzej Duda powiedział na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze Polska czyni wysiłki mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności Rosję jako państwo oraz jej obywateli za pogwałcenie prawa międzynarodowego. Podczas wystąpienia w trakcie Debaty Otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ Andrzej Duda podkreślił, że Polska wspiera w tej sprawie działania międzynarodowych instytucji sądowniczych:

“Polska nie ustaje w wysiłkach, aby pociągnąć zarówno Rosję jako państwo, ale i poszczególnych rosyjskich obywateli do odpowiedzialności za złamanie zapisów prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Będziemy wspierać działanie istniejących instytucji prawa międzynarodowego takich jak Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

Andrzej Duda powiedział też, że postawienie przed tymi instytucjami osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne na Ukrainie powinno być obowiązkiem ludzkości.

Prezydent Andrzej Duda zaapelował w ONZ o utworzenie specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.  Prezydent Duda mówił w ONZ, że Rosja naruszyła i nadal narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym kartę ONZ. Dlatego powinna zostać skutecznie pociągnięta do odpowiedzialności.

„Ponieważ rosyjska agresja jako taka nie może zostać zbadana przez Międzynarodowy Trybunał Karny, popieramy utworzenie specjalnego międzynarodowego trybunału ad hoc. Ponadto Polska zabiega, wraz z innymi członkami globalnej społeczności, o stworzenie międzynarodowego mechanizmu naprawy szkód i rekompensaty strat spowodowanych przez Rosję”.

Polski prezydent argumentował też, że świat musi jak najszybciej powstrzymać imperialistyczne zapędy Rosji.

„Trwająca neokolonialna agresja Rosji na Ukrainę nie jest kwestią dwustronną ani regionalną. Dotyczy nas wszystkich. Jeśli dziś nie podejmiemy solidarnych działań w obronie fundamentalnych wartości prawa międzynarodowego, jutro może być za późno!”.

Polski prezydent mówił, że świat musi stworzyć nowy system bezpieczeństwa, w którym nie będzie miejsca na agresję, imperializm i neokolonializm.

Na forum Zgromadzenia Ogólnego Andrzej Duda zaapelował również o skuteczną walkę z rosyjską propagandą na świecie.

/IAR/RadioRAMPA/

Zdjęcie: Biuro Polityki Międzynarodowej/Twitter

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.
Teresa Myśliwiec

Latest posts by Teresa Myśliwiec (see all)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here