Piętnastu działaczy Polonii amerykańskiej apeluje o poparcie dla Prezydenta Andrzeja Dudy

Reklama:

“Przesłanie Liderów Polonii w USA wspierające Pana Andrzeja Dudę w Wyborach Prezydenckich w Polsce 2020r,” to tytuł listu, w którym 15 działaczy Polonii amerykańskiej, apeluje o poparcie kandydatury Andrzeja Dudy w nadchodzących wyborach na Prezydenta RP. 

Jak piszą znani Polonii w USA działacze, “Wspieramy zdecydowanie kandydaturę Pana Andrzeja Dudy w wyborach.  Zwracamy się do Polaków, mieszkających zarówno w Polsce jak i za granicą, do osób, które utożsamiają się z polskimi korzeniami kulturowymi, o poparcie kandydatury i sygnowanie tego swoim podpisem pod załączonym przesłaniem.”

Link do petycji elektronicznej: https://www.citizengo.org/pl/180400-szanowni-panstwo-my-polacy-mieszkajacy-w-ameryce-uczestniczacy-w-jej-politycznym-spolecznym?tcid=73368402&fbclid=IwAR0njTVKyU8NhJ29Rswczsjit_wfT9RAho6mbiATAT7JNo1COn58qXFygOU

Pełna treść listu:

Szanowni Państwo,

My, Polacy, mieszkający w Ameryce, uczestniczący w jej politycznym, społecznym, kulturalnym i naukowym życiu, przesyłamy list deklarujący nasze wsparcie dla kandydatury Pana Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospoilitej w wyborach 2020 roku.

W naszym przekonaniu, jest to najlepszy kandydat, który jest w stanie sprostać obecnym politycznym I społecznym wyzwaniom, stojącymi przed Polską.  Gwarantuje współpracę z Rządem i innymi organami Państwa.  Jego wybór może uspokoić nastroje i skonsolidować społeczeństwo.  

Wspieramy zdecydowanie kandydaturę Pana Andrzeja Dudy w wyborach.  Zwracamy się do Polaków, mieszkających zarówno w Polsce jak i za granicą, do osób, które utożsamiają się z polskimi korzeniami kulturowymi, o poparcie kandydatury i sygnowanie tego swoim podpisem pod załączonym przesłaniem.  Proszę nie zapominać, ze to właśnie podczas Prezydentury Pana Andrzeja Dudy zostały uruchomione nowe relacje i programy współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.  

Bardzo prosimy pamiętać, że to Państwa podpis i jasna deklaracja oraz zgodnie z nimi oddany głos na właściwego kandydata podczas wyborów zdecyduje o przyszłości Polski!  Ten apel I przesłanie kierujemy również do naszych Rodaków, mieszkających w Polsce.  Głosujmy!

Razem damy rade!  

Marek Rudnicki            Profesor Chirurgii                   Chicago

Waldemar Priebe         Profesor Onkologii                 Houston

Jacek Zurada                 Profesor Informatyki             Louisville

Waldemar Biniecki      Dziennikarz                              Kansas City   

Paweł Kaliński              Profesor Onkologii                 Buffalo

Jan Cytowski                B. Prezes Rady Polonii Swiata  Toronto

Ryszard Bąk                   Dyrektor                                   Nowy Jork      

                                         Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa

Zygmunt Staszewski   Działacz polonijny                 Miami

Zbigniew Wszołek       Profesor Neurologii                Jacksonville

Józef Cikowski              Prezes                                        Chicago

                                        Związek Podhalan Am. Północnej 

Jan Kopeć                      Prezes                                        Chicago

                                         Związek Klubów Polskich    

Jim Mazurkiewicz      Professor Agriculture       College Station

Andrzej Pityński          Rzeźbiarz                                  Nowy Jork

Witold J. Lukaszewski Profesor Em., Politolog         Houston

Bogdan Ogórek           Fund. Kultury Tatrzańskiej    Chicago

Treść petycji:

Szanowni Państwo, Rodacy, 

My, Polacy, rozsiani różnymi kolejami losu po dziesiątkach krajów świata, współtworzący tkankę narodu polskiego zwracamy się z przesłaniem troski i nadziei do wszystkich, którym leży na sercu dobro i przyszłość Rzeczypospolitej.  Ale również dobro oraz przyszłość nas, Polaków, żyjących w Kraju i za granicą.

Naszą troską jest budowanie wspólnoty umiejącej przezwyciężać dzielące różnice. Naszą nadzieję opieramy na tradycyjnym duchu patriotyzmu i zdolności do konsolidacji w trudnych momentach naszej historii.  Dostrzegamy, jak bardzo się zmienił Kraj naszych Ojców i Matek, jak wiele powodów mamy do dumy, nie odrzucając jednocześnie wyzwań, które stawia przed nami rzeczywistość.

Stąd, w obliczu osiągnięć ostatnich lat, przywrócenia Polsce jej podmiotowości i decyzji, otwierających możliwości dalszego godnego rozwoju, występujemy z przesłaniem do wszystkich Rodaków – popatrzmy uważnie na postępy w ostatnich latach, popatrzmy w przyszłość i zastanówmy się, dlaczego winniśmy opowiedzieć się za prezydenturą Pana Andrzeja Dudy.

Dzięki polityce Prezydenta Dudy staliśmy się mocnym partnerem USA w Europie, wiarygodnym członkiem NATO.  Polska stała sie uznanym liderem całej grupy państw środkowej Europy w ramach Trójmorza i Grupy Wyszehradzkiej.  Jest liderem niezależności energetycznej i wzmocnionej siły militarnej, efektywnie wynegocjowanej w czasie sprawowanej przez Niego Prezydentury.

To właśnie podczas tej kadencji zakończyła się sukcesem wieloletnia batalia, umożliwiająca podróże do Stanów Zjednoczonych tysiącom Polaków bez uciążliwej konieczności ubiegania się o wizy.

Umowy podpisane podczas ostatniej Prezydentury z ośrodkami naukowymi i medycznymi w USA dają szansę korzystania z najnowocześniejszych terapii dla pacjentów w Polsce, wymiany naukowej i specjalistycznej.  Zaproponowany przez Prezydenta Dudę przyjazd Polskiej Misji Wojskowej, jedynej grupy spoza USA, która przybyła by podzielić się doświadczeniami w walce z wirusem, ale jednocześnie nabyć wiedzę dla wykorzystania jej dla pacjentów w Polsce odbił się niezwykle szerokim i pozytywnym echem w USA.

Polonia wspierała kraj przez wiele lat.  Przesyłano środki finansowe, gdy była taka potrzeba, wspierano opozycję dla zrzucenia jarzma komunizmu.  Walczyliśmy o przyjęcie Polski do NATO.  Nadal chcemy i będziemy robić wszystko co możliwe dla godnego wizerunku Polski i Polaków, wszędzie tam, gdzie będzie wymagała tego prawda, polska racja stanu i dobro naszych rodaków.   

Rok 2020 jest cezurą naszej rzeczywistości historycznej i politycznej.   Covid-19, problemy społeczne obecne w Polsce, Ameryce i innych krajach wskazują, że wchodzimy w nowy etap, który będzie wymagał wielu decyzji.   Można jednak spodziewać się, że polityka ostatnich lat, oparta o tradycyjne polskie korzenie kulturowe będzie kontynuowana zgodnie z  nadziejami Narodu dla stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku. 

Uważamy, że Prezydent Andrzej Duda będzie najlepiej realizował oczekiwania większości Polaków.  Jednocześnie jako jedyny, w tym trudnym okresie globalnych zagrożeń, gwarantuje dobrą współpracę z Rządem nieodzowną dla realizacji wielkich wyzwań, przed którymi stoi Rzeczypospolita.  Jego wybór może uspokoić rozemocjonowane swoimi poglądami społeczeństwo.

My – Polacy mieszkający w USA, dumni ze swojego pochodzenia i przynależności do narodu polskiego, zdecydowanie wspieramy kandydaturę Pana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020 w Polsce.

Razem damy radę!

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentem Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski
Monika Adamski

Latest posts by Monika Adamski (see all)

About The Author

Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentem Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.

Related posts