Advertisement - Reklama

11 maja w Stanach Zjednoczonych przestanie obowiązywać stan zagrożenia COVID-19 i stan zagrożenia zdrowia publicznego (PHE). 30 stycznia taką informację podało Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu (The White House’s Office of Management and Budget – OMB). 

Po wygaśnięciu stanu zagrożenia Covid-19 koszty związane ze szczepionkami na Covid-19 i testami czy metodami leczenia zostaną przeniesione do planów ubezpieczeniowych. 

Ponadto wygaśnięcie stanu PHE pociągnie za sobą zakończenie innych dyrektyw (Title 42), które wydalają migrantów z Nikaragui, Kuby i Haiti złapanych na przekraczaniu granicy amerykańsko-meksykańskiej z powrotem do Meksyku – podało w oświadczeniu OMB.

The White House’s Office of Management and Budget napisało w oświadczeniu, że aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące stanu wyjątkowego związanego z COVID-19 i stanu zagrożenia zdrowia publicznego zostaną przedłużone odpowiednio z 1 marca i 11 kwietnia do 11 maja, a następnie w tym dniu zostaną zakończone, tak aby wywiązać się z wcześniejszego zobowiązania, w którym zadeklarowano, iż informacja taka zostanie podana do publicznej wiadomości z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. 

Niemniej jednak przedłużenie i kontynuacja tych stanów nadzwyczajnych do 11 maja nie nakłada żadnych ograniczeń na indywidualne postępowania w związku z COVID-19, nie nakłada mandatów dotyczących masek ani kar dotyczących szczepień. Nie ograniczają też działalności szkół ani firm.

Więcej informacji pod linkiem: 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/01/SAP-H.R.-382-H.J.-Res.-7.pdf

Teresa Myśliwiec

Teresa Myśliwiec

Reporter/Redaktor radiowy. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym na różnych stanowiskach, w tym zarządczych. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii i wykładowca akademicki. Ponadto dyplomowany coach i doradca zawodowy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here