“Europe’s Growth Champion”: czyli złoty wiek polskiej gospodarki

“Europe’s Growth Champion”: czyli złoty wiek polskiej gospodarki
Photo Credit To Patryk Czerwony
Reklama:

Prezentacja świeżo wydanej książki, Europe’s Growth Champion, napisanej przez Dr. Marcina Piątkowskiego, starszego ekonomisty Banku Światowego, została zorganizowana przez Bibliotekę Polską w Waszyngtonie w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Na spotkanie przybyli m.in. Michał Rutkowski, dyrektor naczelny Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w Banku ŚwiatowymKatarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora w Grupie Banku Światowego, Profesor Tomasz Mroczkowski, szef Wydziału Handlu Zagranicznego na American University oraz wielu innych wybitnych Polaków, studentów i członków waszyngtońskiej Polonii.

Książka wydana przez Oxford University Press opowiada o głównych przyczynach braku rozwoju gospodarczego przez tysiąc lat istnienia państwa polskiego oraz o sukcesie gospodarczym jaki Polska odnosi od ostatnich trzydziestu lat. Według autora, w ostatnich trzydziestu latach Polska stała się mistrzem Europy w wzroście gospodarczym. “Polska obecnie przeżywa swój złoty wiek, który według jego prognoz będzie nadal trwał, mimo zmieniających się elit politycznych, przynajmniej do 2030 roku,” powiedział autor.

Podczas swojej prezentacji, autor mówił o historycznych trudnościach gospodarczych Polski wynikających z oligarchicznego systemu szlachty działającej na korzyść elity a nie całego społeczeństwa. Brak silnych instytucji, edukacji, mobilności społecznej i rządów prawa, od I po II Rzeczpospolitą wstrzymywały reformy potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki na poziomie Europy Zachodniej. Autor dodał, iż Polska miała najniższe dochody podatkowe w Europie aż do czasów rozbiorów.

Według autora, głównymi przyczynami polskiego sukcesu ekonomicznego ostatnich lat były szoki historyczne, takie jak II Wojna Światowa i wprowadzony po niej komunizm, które diametralnie zmieniły dotychczasowe feudalne status quo na bardziej otwarte i mobilne społeczeństwo. Jedną z niedoszłych reform II Rzeczpospolitej, do której nie doszło do czasów PRL, to konstruktywna reforma rolna i parcelacja majątków pańszczyźnianych które według autora wsparły zrównoważony rozwój polskiej klasy średniej i szybszy awans społeczny Polaków.

Ówczesny sukces gospodarczy zawdzięczamy silnemu społeczeństwu obywatelskiemu i Solidarności które po upadku PRL sprzeciwiały się szybkiej prywatyzacji przedsiębiorstw. Do dużej prywatyzacji doszło dopiero po 1996 roku. Opóźniona prywatyzacja pozwoliła Polsce uczyć się na błędach nieudolnej prywatyzacji w Rosji gdzie w odróżnieniu do Polski wykreowała ona wielu oligarchów, których w Polsce nie ma – argumentował autor.

Ekspert Banku Światowego tłumaczył, iż kraje z kategorii wysokiego dochodu do których zalicza się Polska, łączą dwie cechy, to że są demokracjami i mają wysoki poziom mobilności społecznej.

Spotkanie było zorganizowane przez Bibliotekę Polską w Waszyngtonie, która założona została w 1991 roku przez grupę wolontariuszy prowadzonych przez Tadeusza Walendowskiego. Obecnie mieści się ona w budynku PAIH przy Dupont Circle w Waszyngtonie. Biblioteka to miejsce spotkań i dyskusji waszyngtońskiej Polonii, oraz miejsce przybliżające Polskę społeczeństwu amerykańskiemu poprzez organizowane spotkań i wystaw. Biblioteka posiada 7,000 książek i 300 filmów w j. polskim. 

Z Waszyngtonu Patryk Czerwony/RadioRAMPA 

RAMPA 620AM
Radio RAMPA na Żywo Dzwoń: 1 (877) RAMPA-22 Radio RAMPA słuchać można na częstotliwości 620 AM w Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut w każdą sobotę w godzinach 3:00 p.m. - 9 p.m. lub zawsze i wszędzie poprzez bezpłatną aplikację Radio RAMPA na telefony komórkowe.

About The Author

Radio RAMPA na Żywo Dzwoń: 1 (877) RAMPA-22 Radio RAMPA słuchać można na częstotliwości 620 AM w Nowym Jorku, New Jersey i Connecticut w każdą sobotę w godzinach 3:00 p.m. - 9 p.m. lub zawsze i wszędzie poprzez bezpłatną aplikację Radio RAMPA na telefony komórkowe.

Related posts