Rita Cosby odznaczona przez Prezydenta Polski w Święto Niepodległości

Reklama - Advertisement

Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wśród odznaczonych, bliska Polonii amerykańskiej, dziennikarka Rita Cosby – córka powstańca warszawskiego, trzykrotna zdobywczyni nagrody Emmy, dziennikarka m.in. CBS. Rita obecna jest na każdym ważnym dla Polonii w Metropolii nowojorskiej wydarzeniu, oraz aktywnie promuje Polskę i polską historię w środowisku amerykańskim.

Andrzej Duda podkreślał, że wszystkie odznaczone osoby są wielkimi postaciami polskiego życia w bardzo różnych dziedzinach: poczynając od nauki poprzez sztukę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, wynalazczość, sztukę teatralną, filmową aktorską, a także służbę drugiemu człowiekowi , budowanie postaw patriotycznych, pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom.

– Z całego serca dziękuję Państwu w imieniu Rzeczypospolitej – powiedział.

Oto wszyscy odznaczeni:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO,

w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

Andrzej NOWAK, historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monumentalnych „Dziejów Polski”

w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu

Grażyna ŚWIĄTECKA, profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczej, w dziedzinie fizyki i inżynierii materiałowej

Sylwester POROWSKI, fizyk, twórca polskiego błękitnego lasera

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za wkład w rozwój sztuki teatralnej i filmowej

Barbara KRAFFT-SEIDNER, aktorka teatralna i filmowa

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności na rzecz odbudowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce po II wojnie światowej

Stanisław MICHNOWSKI, Powstaniec Warszawski, geofizyk, autor publikacji z zakresu elektryczności atmosfery

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej

Anna GRĘZIAK, działaczka opozycji demokratycznej w PRL

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie

Piotr NOWAKOWSKI, siatkarz, reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

Roman ZYCH, działacz opozycji demokratycznej w PRL, wielokrotnie aresztowany i represjonowany

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej

Andrzej BĘTKOWSKI, działacz samorządowy, marszałek Województwa Świętokrzyskiego

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

Andrzej CZERWIŃSKI, członek Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowany w promowanie honorowego krwiodawstwa

za wybite zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną

Zbigniew GWIAZDA, kombatant, działacz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej

Stanisław HAN, przedsiębiorca branży farmaceutycznej, doktor nauk biologicznych, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

za wybitne zasługi w pracy naukowej, za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA, profesor nauk prawnych, autorka licznych publikacji oraz ekspertyz z zakresu legislacji

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność publiczną

Wanda KRAJEWSKA-HOFMAN, członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, działaczka „Solidarności” w latach osiemdziesiątych, następnie działająca w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i twórczej

Krystyna MACIĄG, współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, organizator koncertów charytatywnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

Tadeusz BURCHACKI, inicjator i współtwórca licznych tablic pamiątkowych, głazów pamięci i pomników poświęconych wybitnym Polakom i miejscom pamięci narodowej

Maria GABINIEWICZ, pielęgnuje pamięć o polskich zesłańcach, wieloletni pracownik Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu oraz Sekretariatu Prymasa Polski

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony zdrowia, za popularyzowanie wiedzy historycznej

Alicja KLICH-RĄCZKA, kierownik przychodni dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i Dzieci Holocaustu

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

Cezary KUKLO, historyk i demograf, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

ksiądz Kazimierz NIEMIRKA, kapelan siedleckiej policji, zaangażowany w budowę Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej

Wojciech TOMCZYK, dramaturg, scenarzysta teatralny i filmowy

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

Jerzy WOJCIECHOWSKI, znawca muzyki jazzowej, organizator cyklu koncertowego „Jazz w muzeum” oraz festiwalu „Muzeum Jazz Festiwal”

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, literackiej i twórczej, za krzewienie polskiej kultury

ksiądz Kazimierz WÓJTOWICZ, krzewiciel polskiej kultury w Austrii, pisarz, tłumacz, poeta, wydawca

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o polskiej historii, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

Rita COSBY, amerykańska dziennikarka, córka Powstańca Warszawskiego, propagatorka polskiej historii

za zasługi dla Niepodległej MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

pułkownik Roman ĆWIKLIŃSKI, oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Jan Józef KASPRZYK, historyk, działacz społeczny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Tadeusz KRAWCZAK, historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie

podpułkownik Tomasz SIEŃKO, oficer w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

starszy chorąży sztabowy marynarki Maciej SKRZYPKOWSKI, podoficer w 3. Flotylli Okrętów

Mateusz SZPYTMA, historyk, współtwórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia Rodziny Ulmów w Markowej, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Źródło: Prezydent.pl 

Monika Adamski

Monika Adamski

Editor in Chief at Radio RAMPA
Redaktor Naczelna i współzałożycielka Radio RAMPA. Absolwentka City University of New York, gdzie ukończyła kierunki Media i Dziennikarstwo oraz Politologia. Ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Przeprowadziła wywiady m.in. z Prezydentami Polski, członkami kongresu amerykańskiego, amerykańskimi politykami lokalnymi, ambasadorami, a także największymi gwiazdami polskiej estrady.
Monika Adamski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here